Ugrás a tartalomhoz

Kik is vagyunk mi? Civil szervezetek Magyarországon.

Kákai László

IDResearch Kft. / Publikon Kiadó

Kik is vagyunk mi?

Kik is vagyunk mi?

Civil szervezetek Magyarországon

Kákai, László

A kötet támogatói a Pro Renovanda Cultura Hungariae „Tudomány az oktatásban” szakalapítványa Pécsi Tudományegyetem Alapítvány valamint a Pólusok Társadalomtudományi Egyesület

Lektorálta: A.Gergely András

Tördelés és nyomdai előkészítés: IDResearch Kft. / Publikon Kiadó

2009


Tartalom

1. Előszó helyett
2. A civil szervezetek szerveződései, csoportosításuk
I. 1. Elnevezések
I. 2. Csoportosítások
3. A nonprofit szervezetek fejlődése
II. 1. Nemzetközi trendek
II. 2. A szektor méretének változása
II. 2. 1. A szektor pénzügyi helyzetének alakulása
II. 2. 2. A nonprofit szektor pénzügyi életképességét befolyásoló események
II. 2. 3. A szektor néhány települési és területi jellemzője
4. A szervezetek lokális identitása, kapcsolata és probléma-érzékenysége
A kutatások során használt módszertani keretek
III. 1. Területi kötődés és mozgástér
III. 2. Civil szervezetek sikeressége és kapcsolatai
III. 3. Vélemények a nonprofit szektor problémáiról
IV. 1. Egy hálózatkutatási kísérlet a dél-dunántúli régióban
IV. 2. A kutatás háttere és módszertani kerete
IV. 2. 1. Kutatási eredmények összefoglalása
5. Civil szervezetek a helyi közszolgáltatásokban
V. 1. Felhasznált módszerek, adatbázisok
V. 2. Civil szervezetek szerepe a helyi szolgáltatásokban
V. 2. 1. Civil szervezetek a helyi közfeladatok ellátásában (közhasznú szervezetek)
V. 3. A szerződéses kapcsolatok és azok jellemzői
V. 3. 1. Kapcsolattartás formái a civil szervezetek oldaláról
V. 4. Néhány összegző gondolat
6. Záró gondolat
7. VII. Felhasznált irodalom
8. Függelék
VIII. 1. Fogalmak
VIII. 1. 1. Alapítvány
VIII. 1. 2. Egyesület
VIII. 1. 3. Egyesülés
VIII. 1. 4. Érdekképviselet
VIII. 1. 5. Közalapítvány
VIII. 1. 6. Köztestület
VIII. 1. 7. Közhasznú társaság
VIII. 1. 8. Nonprofit gazdasági társaság
VIII. 1. 9. Társadalmi szervezet