Ugrás a tartalomhoz

Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban

Havasréti József (2011)

Gondolat Kiadó