Ugrás a tartalomhoz

Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban

Havasréti József (2011)

Gondolat Kiadó

Havasréti József itt olvasható írásai a magyar underground, illetve neoavantgárd kultúra irányzatainak és műfajainak (filmművészet, kapcsolatművészet, művészújságok, esszé és kísérleti irodalom stb.), illetve kiemelkedő alkotóinak (Bódy Gábor, Hajas Tibor, Erdély Miklós, Molnár Gergely, Galántai György, Tábor Ádám és mások) tevékenységével foglalkozik. Az egyes tanulmányok külön hangsúlyt helyeznek a tágabban értelmezett médiumok, a szövegek, és az életszcénák kapcsolódási pontjaira, figyelembe véve, hogy a hazai avantgárd mozgalmak is fontosnak tartották az "élet" (a mindennapi élet, az életstílusok, életterek) valamint a "művészet" közötti határok megszüntetését, lebontását. A kötet elemzéseiben hasonló módon előtérbe kerülnek azok a törekvések is, melyek kapcsolatot kívántak létrehozni a magyar avantgárd/underground kultúrát egyaránt jellemző hermetikus-ezoterikus hagyományok, valamint a kommunikáció-, illetve a médiaelmélet, a jelelmélet, a nyelvészet racionális hagyományai között.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Havasreti_Jozsef
DC metaadatok
Cím:
Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban
Szerzők:
Havasréti József
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Közreműködők:
Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és médiatudományi Tanszék
Dátum
2011.09.30.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
magyar underground kultúra, magyar neoavantgárd kultúra, film, képzőművészet, médiumok, életvilágok
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása