Ugrás a tartalomhoz

Turisztikai terméktervezés és fejlesztés

Pécsi Tudományegyetem (2011)

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Turisztikai terméktervezés és fejlesztés

Turisztikai terméktervezés és fejlesztés

Vezető Szerző: Michalkó Gábor

Boros Szilvia, Csapó János, Happ Éva, Horváth Pál, Husz Anikó, Jónás-Berki Mónika, Lőrinc Katalin, Máté Andrea, Michalkó Gábor, Printz-Markó Erzsébet, Priszinger Krisztina, Rátz Tamara, Remenyik Bulcsú, Szabó Géza, Kalmárné Rimóczi Csilla ,

Pécsi Tudományegyetem

A kiadásért felel a: Pécsi Tudományegyetem

Felelős szerkesztő: Michalkó Gábor

Lektorálta: Petykó Csilla

Műszaki szerkesztő: Nagy Enikő

Terjedelem: 9 ív

ISBN: 978-963-642-435-0

2011


Tartalom

1. Michalkó Gábor: A turisztikai termék
Fogalmi előzmények
A turisztikai termék mikro és makro szintű értelmezése
A turisztikai termékek csoportosítása
Térspecifikus turisztikai termékek
Csoportspecifikus turisztikai termékek
Tevékenységspecifikus turisztikai termékek
A termékfejlesztés aktuális trendjei
A niche (rés) termékek turisztikai sajátosságai
A turisztikai termék életciklusa
Bibliográfia
2. Lőrinc Katalin - Michalkó Gábor: A városi turizmus
A Colosseumtól a London Eye-ig: a városi turizmus történeti előzményei
A kezdetek
A középkor és az újkor hajnala
Az ipari forradalmak kora
A XX. század
A városi turizmus kínálata
A városok vonzásában
A turisztikai infrastruktúra
A turisztikai szuprastruktúra
A városi turizmus kereslete
Városokból a városokba
Motivációs kavalkád
A városi turista turisztikai magatartása
A városi turizmus piaca
A városi turizmusra ható trendek
Nemzetközi kitekintés
Magyarországi kitekintés
A városi turizmus környezete
A városi turizmus környezetének visszatükröződése: az életminőség
Turizmuspolitikai megközelítés
A városi turizmus más termékekkel való együttműködése, szinergiahatása
Központi szerepkör, egyedi termékek
Az egészségturizmus és az egészségipar (medical turizmus) térnyerése a városokban
Kulturális élményszerzés
Hivatásturizmus – a konferenciák és üzleti találkozók kora
A városi turizmus termékfejlesztésének gyakorlata
Megközelíthetőség, közlekedés, parkolás
A városok „értékesítése”: innovatív megoldások a településmarketingben
A személyre szabott információ
A közösségi terek és a helyi lakosság szerepe
Összehangolt turizmusirányítás
A városi turizmus kutatása
Bibliográfia
3. Szabó Géza: A falusi turizmus termékei és termékspecializációi
A falusi turizmus fogalmi rendszere, jogszabályi háttere, szervezetrendszere
Vidéki turizmus-falusi turizmus értelmezések
A falusi turizmus szervezetrendszere
A falusi turizmus vonzerői, kínálata
Vonzerők a falusi turizmusban
Minősítési rendszer
Keresleti jellemzők a falusi turizmusban
A falusi turizmus helyzete
Trendek a falusi turizmusban
A turizmus keresleti tendenciáinak értékelése a vidéki turizmus termékei számára
Falusi turizmus a fejlesztési politikákban
Falusi turizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában (NTS 2005-2013)
Vidékfejlesztési programok
Termékspecializációk, itthon és külföldön, szinergiák, más termékekkel való együttműködés
A falusi turizmus, agroturizmus speciális termékei Magyarországon
A termékfejlesztés gyakorlata: ökoporták és klaszterek
Ökoporták
Klaszterek
Bibliográfia
4. Boros Szilvia - Printz-Markó Erzsébet - Priszinger Krisztina: Egészségturizmus
Rövid történeti áttekintés
Fürdőtörténetünket, -kultúránkat, így a hazai egészségturizmust befolyásoló további mérföldkövek
A kínálat elemei
A hazai egészségturizmus vonzerői
Az egészségturizmus infrastruktúrája
Az egészségturizmus szuprastruktúrája
A kereslet jellemzői
Az egészségturizmus piacának működése, trendek
Új trendek az egészségturizmusban
Az egészségturizmus piacának működési környezete
Társadalmi környezet
Természeti környezet
Technológiai környezet
Politikai környezet
Más termékekkel való együttműködés, szinergiahatás
A termékfejlesztés gyakorlata
Az egészségturizmussal kapcsolatos kutatási sajátosságok
Bibliográfia
5. Rátz Tamara: Kulturális turizmus
A kulturális turizmus fogalma
A kultúra megjelenése a turizmusban
A kulturális turizmus fejlődéstörténete
A kulturális turizmus kínálata
A kulturális turizmus attrakciói
A kulturális turizmus infrastruktúrájának elemei
A turisztikai szuprastruktúra a kulturális turizmusban
A kulturális turizmus kereslete
A kulturális turizmus piaca
A kulturális turizmusra ható nemzetközi trendek
Kulturális turizmus Magyarországon
A kulturális turizmus hazai környezete
A kulturális turizmus más termékekkel való együttműködése, szinergiahatása
A városi turizmus és a kulturális turizmus kapcsolata
Az egészségturizmus és a kulturális turizmus kapcsolata
Termékfejlesztés a kulturális turizmusban
A kulturális turizmus kutatása
Bibliográfia
6. Csapó János - Remenyik Bulcsú: Aktív turizmus
Az aktív turizmus meghatározása és utazástörténeti/társadalomtörténeti/kultúrtörténeti előzményei
Az aktív turizmus kínálatának elemei
Vonzerő(k)
Turisztikai infrastruktúra
Turisztikai szuprastruktúra
Az aktív turizmus keresletének jellemzői
A turista motivációi, szociokulturális háttere, turisztikai magatartása, az utazási szokásokon belüli súlya
Az aktív turizmus termék piacának működése, trendek
Nemzetközi kitekintés
Az aktív turizmus Magyarországon
A piac működésének környezeti feltételei
A környezeti elemek sajátosságai
Más termékekkel való együttműködés, szinergiahatások
Termékfejlesztés, termékfejlesztés gyakorlata
Régiók által kiemelt aktív turisztikai termékek
Aktív turisztikai fejlesztések
Termékkel kapcsolatos kutatási sajátosságok, javasolt adatbázisok
Bibliográfia
7. Horváth Pál - Kalmárné Rimóczi Csilla: Ökoturizmus
Az ökoturizmus fogalma, története
A kínálat elemei
Vonzerők
Az ökoturizmus hazai infrastruktúrája
Szuprastruktúra
A kereslet jellemzői
Nemzetközi kereslet
A hazai lakosság utazási szokásai
Turisták motivációi, magatartása, szociokulturális háttere
Az ökoturizmus piaca, trendek
Az ökoturizmus nemzetközi piaca
Nemzetközi trendek
Magyarországi trendek
Az ökoturizmus piaci működésének környezeti feltételei
Az ökoturizmus turizmuspolitikai sajátosságai
Az ökoturizmus szociokulturális és gazdasági környezete
Az ökoturizmus és a természet
Az ökoturizmus területi vonatkozásai
Az ökoturizmus kapcsolódása más termékekhez
Aktív turizmus
Falusi- és agroturizmus, helyi termékek értékesítése
Egészségturizmus
A termékfejlesztés gyakorlata
Az ökoturizmussal kapcsolatos kutatási sajátosságok
Bibliográfia
8. Máté Andrea - Szabó Géza: Bor-és gasztronómia terméktípus
A termék turizmus(utazás) történeti/társadalomtörténeti/kultúrtörténeti előzményei
A borturizmus és a borutak fogalmi rendszere, hazai jellemzői
Borkultúránk alapjai
Gasztronómia fogalma, turisztikai jelentősége
A magyar gasztronómia kialakulása
A kínálat elemei
Vonzerők
A kapcsolódó turisztikai infrastruktúra: A borutak információs rendszere
A kapcsolódó turisztikai szuprastruktúra: Vendéglátóhelyek Magyarországon
A kereslet jellemzői
Borvidékeinek ismertsége
A Pannon Borrégió Borútjainak ismertsége
A termék piacának működése, trendek
Keresleti trendek, célcsoportok a borturizmusban
A piac működésének környezeti feltételei
Bor és gasztronómia helyes fejlesztési stratégiákban
A turisztikai termék társadalmi, gazdasági, technológiai, természeti környezete
Más termékekkel való együttműködés, szinergiahatás
A termékfejlesztés gyakorlata
Pannon Borrégióból Pécs-Mecseki Borút
Szekszárdi Szüreti Napok 2009
A termékkel kapcsolatos kutatási sajátosságok, nehézségek, javasolt adatbázisok
MELLÉKLETEK
3. melléklet. Magyarország borvidékeinek területe
4. melléklet. A Pannon borrégió borvidékei (Fotó: Varga G. ‑ Máté A. 2007)
5. melléklet. Az Európai Borutak jelrendszere
6. melléklet. A borutak információs rendszere a Pannon borrégió példáján
7. melléklet. Magyarország vendéglátóhelyei
8. melléklet. A Szekszárdi Szüreti Napok 2009
Bibliográfia
9. Jónás-Berki Mónika - Horváth Pál - Remenyik Bulcsú: Tematikus parkok, utak
Tematikus parkok
A termék turizmustörténeti előzményei
A kínálat elemei
A kereslet jellemzői
A termék piacának működése, trendek
A piac működésének környezeti feltételei
Más termékekkel való együttműködés, szinergiahatás
A termékfejlesztés gyakorlata
A termékkel kapcsolatos kutatási sajátosságok, nehézségek, javasolt adatbázisok
Tematikus utak
Turizmustörténeti előzmények
A piac működése
Trendek Európában és Magyarországon
A piac működésének környezeti feltételei
Más termékekkel való együttműködés, szinergiahatás
A tematikus utak fejlesztése
A tematikus utak kutatása, adatbázisok
Bibliográfia
10. Happ Éva - Husz Anikó: MICE turizmus
Történeti/társadalomtörténeti/kultúrtörténeti előzmények
A kínálati oldal
A kereslet jellemzői
A MICE turizmus piacának működése, a hivatásturizmus fajtái
Meeting – üzleti utazások
Incentive – incentive utazások
Conference – konferenciaturizmus
Exhibition – kiállítások
A piac működésének feltételei
A MICE turizmus hatásai, szinergiahatás
A MICE turizmus hatásai
Együttműködés más turisztikai termékekkel
A MICE turizmus fejlesztését befolyásoló tényezők, a fejlesztés gyakorlata, trendek
Kutatási sajátosságok, nehézségek, javasolt adatbázisok
Bibliográfia