Ugrás a tartalomhoz

Turizmusmenedzsment

Pécsi Tudományegyetem (2011)

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Bibliográfia

Bibliográfia

1.      A Borúti Karta http://villanyiborvidek.hu/download/Boruti-Karta.doc [2010.12.28.] 2.      A Dél-Dunántúli Régió borútjai min ő sítési rendszereinek vizsgálata, 2006. VinTour projekt Interrreg IIIC http://www.vintour.hu/servlet/download?type=file&id=10 [2006.12.16.] 3.      Az Európai Borutak Közös Min ő sítési Rendszere, 2006. VinTour projekt Interrreg IIIC http://www.vintour.hu/servlet/download?type=file&id=26 [2006.12.16.] 4.      Máté A. 2009: A „Pannon borrégió” borturizmusa. In: Michalkó G. – Rátz T. (szerk.): A tér vonzásában: a turisztikai termékfejlesztés térspecifikus vonásai. Kodolányi János Főiskola – MTA Földrajztudományi Kutatóintézet – Magyar Földrajzi Társaság, Székesfehérvár-Budapest. pp. 255-271.5.      Máté A. 2008a: Terroir és borrégió: új egységek az agrárföldrajzi vizsgálatokban. Területfejlesztés és Innováció 2. (1) pp. 2-9.6.      Máté A. 2008b: Az Alsó-Duna menti borturizmus és a „Pannon borrégió” kapcsolata. In: Veres L. (szerk.): Duna Térségi Kohézió. I. EU Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia, Dunaújváros. Területfejlesztési Tudományos Egyesület, Gödöllő, pp. 279-292.7.      Máté A. 2007a: A „Pannon borrégió”agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése. – PhD értekezés, PTE TTK FI, Pécs, 246 p. 8.      Máté A. 2007b: A „Pannon borrégió” borútjainak összehasonlító értékelése. Modern Geográfia (4) pp. 1-15. http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/magyar_turizmus/mate_andrea_2007_4.pdf 9.      Máté, A. 2007c: Wine tourism and wine routes in Tolna County. Interdisciplinary Management Research III. pp. 484-496. 10.  Máté A. – Pap N. 2007: Tematikus utak szerepe a terület- és településfejlesztésben. In: Pap N. (szerk.): Területfejlesztés a gyakorlatban. Lomart Kiadó és a PTE TTK FI Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Pécs, pp. 169-190. 11.  Máté A. 2006: A borturizmus helyzete Tolna megyében. In: Aubert A. (szerk.): Fejlesztés és képzés a turizmusban. II. Országos Turisztikai Konferencia tudományos közleményei. PTE TTK FI, Pécs, pp. 278-288. 12.  Minősítési követelmények http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/borut-egyesulet/minosegi-kovetelmenyek [2010.12.28.] 13.  Puczkó L. – Rátz T. 2000: Attrakciótól az élményig. Geomédia Szakkönyvek, Budapest, pp. 67–117. 14.  Sarkadi E. – Szabó G. – Urbán A. 2000: Borturizmus szervezők kézikönyve. – Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség, Pécs, 86 p. 15.  Szabó G. 2001: Borturizmus és borutak. In: Cey-Bert R. Gy. (szerk.): Balatoni borgasztronómia. Paginarum Kiadó, Budapest, pp. 123–140. 16.  Szabó G. 2002: A borút, mint tematikus turisztikai termék Magyarországon. In: Erdősi M. (szerk.): Borturizmus és a tájegységi hagyományos terméke gazdaságfejlesztő hatása. Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetség – Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest, pp. 16–27. 17.  Szabó G. 2003a: A borturizmus, a borutak kialakításának tapasztalatai a Dél-dunántúli régió borvidékein. In: Kovács D. (szerk.): A falusi turizmus hagyományai. Mezőgazda, Budapest pp. 133–142. 18.  Szabó G. 2003b: A hazai borútfejlesztés tapasztalatai és példái, tokaj-hegyaljai alkalmazásuk lehetőségei. In: Frisnyák S. – Gál A. (szerk.): Szerencs és a Zempléni-hegység. Nyíregyházi Főiskola, Szerencs-Nyíregyháza, pp. 273–283. 19.  Szekszárdi Borút http://www.szekszardiborut.hu 20.  Villány-Siklósi borút http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/borut-egyesulet   Belső hivatkozások ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat http://www.antsz.hu/portal/oldalak/index.page AREV: Assemblée des régions Européennes Viticoles, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése, amely 75 bortermelő régió gazdaságpolitikai és szakmai érdekeit képviseli http://www.arev.org/spip.php?page=accueil&lang=hu FATOSZ: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége http://fatosz.eu/ HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points, Veszélyelemzés és Kritikus Szabályzási Pontok. A rendszer célja az élelmiszer-biztonság elérése. http://www.haccp.hu/ ISO: International Organization for Standardization, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet INTERREG IIIC: A Közösségi Kezdeményezések egyik pillére, amely az európai projektpartneri kapcsolatokat támogatja városok, régiók, valamint a városi és regionális fejlesztés egyéb szereplői között. http://www.interreg3c.net/sixcms/media.php/5/INTERREG_IIIC_Leaflet_HU.pdf MABOSZ: Magyar Borutak Szövetsége http://www.magyarborutak.hu/ NAV: Nemzeti Adó-és Vámhivatal http://nav.gov.hu/ OBI: Országos Borminősítő Intézet, új néven Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) Központ Borminősítési Igazgatóság végzi a borok laborvizsgálatát és adja ki a forgalomba hozatali engedélyét. http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/alt_info PHARE: Pologne, Hongrie Aide a la Reconstruction économique előcsatlakozási programot az Európai Közösség 1989-ben indította azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson a politikai demokrácia megszilárdításához és a piaci átalakulásokhoz, új intézmények kiépítéséhez Magyarországon és Lengyelországon. http://www.nfu.hu/elocsatlakozasi_alapok VINTOUR projekt: Borutakra alapozott integrált minőségi turizmusfejlesztés a vidéki térségekben. A 2005-2007 között megvalósult projekt Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Treviso megye (Olaszország) és Ciudad Real város (Spanyolország) partnerségén alapult. http://www.vintour.hu/   Mellékletek 1. melléklet. Jogszabálygy ű jtemény (Forrás: Az Európai Borutak Közös Minősítési Rendszere, 2006. és Máté A. 2007a. alapján szerk. Máté A.) 2. melléklet. Minősítő lap 2000-ben (Forrás: Sarkadi E. – Szabó G. – Urbán A. 2000. pp. 66-67.) 3. melléklet. Borúti Karta 2000. A borturizmushoz kapcsolódó vállalkozások min ő sítésének alapfeltétele (Forrás: Sarkadi E. – Szabó G. – Urbán A. 2000. pp. 62-64.) 4. melléklet. Az Európai Borutak Közös Min ő sítési Rendszere, 2006 (Forrás: http://villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/borut-egyesulet/minosegi-kovetelmenyek) 5. melléklet. BORÚTI KARTA, a minőségi borturizmus biztosításáért (Forrás: http://villanyiborvidek.hu/download/Boruti-Karta.doc) 6. melléklet. Védjegy