Ugrás a tartalomhoz

Juh- és kecsketenyésztés

Polgár Péter, Toldi Gyula (2011)

Pannon Egyetem; Kaposvári Egyetem

Tej

Tej

Ázsiában és Afrikában fontos népélelmezési termék a juhtej. A juhok tejéből készített termé-kek az EU piacain is jól értékesíthetők ( 8. táblázat ). A világ anyajuh állományának csak cse-kély hányadát fejik. A Földközi-tenger partvidékén régi hagyomány a juhtej termelése és an-nak sokoldalú feldolgozása. A felvevő piacok igénye a juhsajtok iránt folyamatosan növek-szik. A tejtermelésben élenjáró országok: Törökország, Franciaország, Irán, Olaszország, Gö-rögország és Románia. Franciaország egy juhra jutó éves tejtermelése 125 l. A juhtej értékesítése a gazdaságos juhtartás egyik meghatározó bevétele lehet. A hazai tejtermelés jelentős tartalékokat rejt. A merinó javítására alkalmas hazai viszonyok között a cigája, az awassi, a lacaune fajta. A genetikai előrelépés mellett feltétlen szükséges a technológia fejlesztése is. Az intenzív tejtermelés a hazai legeltetési lehetőségek mellett feltétlenül jelentős abraktakar-mányozást is feltételez. Jelentős probléma a tej területi és csak időszakosan rendelkezésre álló beszállítói háttere. Minőségi problémák (csíraszám) különösen a nyári időszakban lépnek fel. További gátja a fejlődésnek e helyzet következtében a felvásárlás és a feldolgozók részleges hiánya.