Ugrás a tartalomhoz

Juh- és kecsketenyésztés

Polgár Péter, Toldi Gyula (2011)

Pannon Egyetem; Kaposvári Egyetem

Tenyészjuhok kiválasztása

Tenyészjuhok kiválasztása

Törzskönyvi ellenőrzés a juhtenyésztésben

A juh törzskönyvi ellenőrzése a tenyésztő szövetség területileg illetékes instruktorának ellenőrzése mellett zajlik. A nyilvántartásba vett állományokban az egyedi azonosító (ENAR) szám előre rendelt füljelzők (krotália) segítségével történik meg. A maradandó jelölés tetoválással történik. A bárány esetében a választási testtömeg rögzítésre kerül. A későbbiekben éves korban - majd kifejlett korban évente legalább egyszer szükséges - a testtömeg mérése. A tenyésztési adatok közé tartozik a juh összes szaporítási adata is. A tenyésztésbevétel ideje, az első és minden további termékenyítés időpontja és a fedező kos azonosítója. A vemhesség megállapítása, az ellés lefolyása, a született bárányok száma és ivara. Folyamatosan gyűjteni kell a kiesési adatokat, ami elhullás, kényszervágás vagy elveszés lehet. A termelési tulajdonságok a gyapjú esetében először éves korban kerülnek ellenőrzésre. A merinó fajtacsoportba tartozó fajtákesetében mérjük a fürtmagasságot, a nyírótömeget, a szálfinomságot. A merinó kosok esetében a második évben a teljes bunda kerül vizsgálatra. A tejtermelés adatait próbafejés (befejés) segítségével értékeljük. Itt a napi tejmennyiség és a tej beltartalmi paraméterei kerülnek anyánként rögzítésre. A tenyésznövendékek küllemi bírálatát éves korban úgynevezett minősítő bírálat keretében végezzük el. A küllem és gyapjú értékmérőinek együttes bírálata a bonitálás. A kos bírálatát a tenyésztésbe vétel, tenyészhasználat után megismételjük.

Anyajuhok kiválasztása

A tenyészjelöltek - tenyészjerkék, jerketoklyók - közül a származási, termelési és küllemi paramétereik és tenyésztési indexük alapján legmegfelelőbb egyedek kerülhetnek tenyészhasznosításra. Az anyák szelekcióját egyrészt tenyésztési indexük alapján végezzük, ami összesíti a saját teljesítményüket, őseik, oldalági rokonaik és utódaik teljesítményét az indexképzésben résztvevő tenyészértékek szerint ( 22. táblázat ), másrészt a tenyésztői döntéshez nagy segítséget nyújt az anyai teljesítmény mutatója (életkor/ellések száma/született bárányok száma/választott bárányok száma). Tejtermelő fajtához tartozó anyák indexében a fejési időszak alatti tejhozam alapja az indexképzésnek.

Tenyészkosok kiválasztása

A tenyészkosok a következő generáció előállításában jelentősen nagyobb genetikai szerephez jutnak, mint az anyajuhok. Egy kostól - a termékenyítés módjától függően - akár több száz utód is születhet egy szaporítási időszakban. A kosok kiválasztásánál a tenyésztő - adott környezetben - a fajta sajátosságainak ismerete és a tenyészcél elvárásainak alapján hozza meg döntését.

Tenyészkosok indexét, mint minden tenyészállatét, évente kétszer kell képezni. Az indexben a kos sajátteljesítménye, őseik, oldalági rokonaik és ivadékaik teljesítménye, ivadékvizsgálataik eredménye szerepel.