Ugrás a tartalomhoz

Juh- és kecsketenyésztés

Polgár Péter, Toldi Gyula (2011)

Pannon Egyetem; Kaposvári Egyetem

Anyatartás és anyahasználat

Anyatartás és anyahasználat

A különböző földrészeken, de még a hazai juhászatainkon belül is nagyon eltérő technológiai (tenyésztési, elhelyezési, takarmányozási, gondozási módszerek) szerint tartják az anyajuhokat. Ezt a változatosságot a klimatikus viszonyok, a legelőtípusok, a takarmányozási adottságok és a juhfajták széles skálája teszi szükségessé. A piaci igények is hatással vannak a hasznosítás módjára és a különböző tenyésztési-termelési célkitűzések is más-más technológiai változatot feltételeznek. Valamennyi anyajuhtartási változatra érvényes azonban, hogy a bárány-, a gyapjú- és a tej-előállítás alapvetően meghatározza a juhtartás formáját és jövedelmezőségét. A lehetséges technológiai változatok közül a szakembereknek kiválasztani a helyi adottságokhoz legjobban megfelelőt, amely a legjövedelmezőbb termelést biztosítja. Hazánkban a leggyakoribb technológiai változatok a termékenyítés rendszere és a hasznosítás módja szerint a következők: anyajuhtartás évi egyszeri elletéssel / anyajuhtartás évi egyszeri elletéssel fejéssel / anyajuhtartás sűrített elelletéssel / anyajuhtartás folyamatos elletéssel . Az állománynagyságot a rendelkezésre álló takarmánybázis és a munkaerő határozza meg. Kisebb létszámú állományt (300-600 anyát) célszerűbb évente csak 1x elletni. Nagyobb létszám (1800-2200 anya) esetén már javasolható a sűrített elletés, amennyiben annak feltételrendszere (épület, takarmányozás, gondozás, szakirányítás) adott. Indokolt lehet a juhok fejése , ha a piaci igények (felvásárlás), az állomány nagysága és termelési színvonala, valamint a szükséges létesítmény, műszaki berendezések (fejőház, fejőgép, tejhűtő-tároló) biztosítottak. A szükséges működési engedélyek beszerzése, anyagi vonzata további kiadást jelenthet.

Anyajuhtartás évi egyszeri elletéssel

Egyszerűségénél és megbízhatóságánál fogva a legelterjedtebb szaporítási módszerként alkalmazzák. További előnyének tekinthetjük az évszakhoz kötődő, olcsóbb takarmányozás lehetőségét is („fűre elletés”). Magyarországon a kisüzemi juhtartás legnépszerűbb anyatartási gyakorlatát képviseli. A szaporulati eredmények, az abrak felhasználás, az anyák tejtermelése fejés esetén és a bárányok fejlődése szempontjából az őszi termékenyítés, télvégi elletés a legkedvezőbb. Az év első, fő értékesítési szezonjára, e módszerrel biztos sikerre számíthatunk. Húsvéti tejesbárány előállítása esetén, a flushing-ot követő 6 hetes pároztatást VIII. 15.–IX. 30. terjedő időszakra, az ellést tél végére, I. 15.–II. 28.-ig, az értékesítést az anya alól, 6-10 hetes korra, 13-20 kg-os súlyban tervezzük. A bárány értékesítése, ill. az elválasztás után, az anyákat a legelőre hajtjuk. Mivel a tavaszi legelő nagy fűhozama egybeesik a fejősjuh nagy táplálóanyag igényével, a fejés elkezdhető. E technológia alkalmazásához elegendő mennyiségű és jó minőségű téli takarmány szükséges, mivel az anyajuh, ellés előtti 6 hetes és a szoptatás alatti nagy takarmányszükségletét, teljesen a téli takarmánybázisnak kell biztosítania. Az elletőistálló jó hőszigetelt legyen, ellenkező esetben, a téli időszakban, az újszülött bárányok kiesése megnövekedhet. Mária napi (Ferragosto) pecsenyebárány előállításhoz tavasszal elletünk. Az anyák előkészítése termékenyítésre a IX. hónapban történik. Pároztatásra X. 1.–XI. 15. időszakban kerül sor, az elletést tavasz elejére, III.–IV. 15.-ig, az értékesítést VIII. 15. előtt Ferragosto-ra időzítjük. A nyújtott, 3 hónapos szoptatást is alkalmazhatjuk az értékesítésig az V., VI., VII. hónapokban, a legelőn tartott anyáknál. Így csak az ellés előtti 6 hetes előkészítésre kell biztosítani a téli takarmányt az anyáknak, mivel a szoptatási időszakban már a legelőn vannak. A tavaszi elléshez nincs szükség hőszigetelt elletőistállóra.

Sűrített elletés

E módszert, a hústermelés fokozására és a szaporulat növelésére irányuló törekvés hívta életre. Mivel az anyák zöme az ellés utáni 6-8. héten már ivarzik és újrafogamzik, így lehetőségünk nyílik többször, két évben 3x, esetleg 1 évben 2x is elletni. A legkedvezőbb eredményekre az őszi szezonban, a gyengébbekre tavasszal számíthatunk. Minimum 200-300-as anyaállományoknál érdemes alkalmazni. A leválasztott és a korábban nem fogamzott anyákat 4-6 hetes idényben termékenyítjük. Ultrahangos vemhességvizsgálattal, 90%-os biztonsággal külön válogathatjuk a 60-90 napos vemhes anyákat az üresektől, így csoportosítva azokat szaporodásbiológiai állapotuktól függően. Télvégi elletés esetén gondoskodni kell jó minőségű és elegendő mennyiségű téli takarmányról, legelőről és hőszigetelt elletőistállóról. Az anyák teljes értékű takarmányozása ugyanis elengedhetetlen a kritikus időszakokban. A sűrített elletés esetén a termékenyítéseket folyamatosan vagy osztottan , termékenyítési időszakokra korlátozva szervezhetjük.

Folyamatos termékenyítés

Mesterséges termékenyítés esetén mindennap végzünk kerestetést, majd inszeminálást. Vadpároztatásnál, mint ahogy az előbbi módszer esetében is, mindennap van ellés, választás és étékesítés is lehetséges. Az első termékenyítéseket a bárányok választása után végezzük. Alacsony anyalétszám esetén, a csoportosítás nehézségei miatt, e módszer alkalmazása, nem javasolt, mégis népszerű a hazai kisüzemi juhtartásban. Ezzel a termékenyítési módszerrel 1,34-es ellési forgó érhető el.

Osztott termékenyítés

E módszernél évente, 4 havonta három vagy 3 havonta négy termékenyítés időszakot érdemes tervezni. Ettől több termékenyítési időszak esetén rövidebb lesz a két termékenyítés közti pihenő idő, szinte folyamatos lesz. Az elléseket úgy időzítsük, hogy Karácsonyra, Húsvétra vagy Ferragosto-ra (aug.15.) legyen tejes vagy pecsenyebárány. A választást 35-50 napos korra tervezzük. Az évente 3x termékenyítésnél az anyák fejése is megoldható. A magyar merinónál, 1,3-as ellési forgó esetén, 1,6 bárány/anya/év szaporulattal számolhatunk. Ma, hazánkban, a merinó állomány ½-ét sűrítve elletik. E célból, hazánkban, a magyar merinó, a szapora merinó, a bábolna tetra és más import fajták (pl. ile de france) is javasolhatók.