Ugrás a tartalomhoz

Juh- és kecsketenyésztés

Polgár Péter, Toldi Gyula (2011)

Pannon Egyetem; Kaposvári Egyetem

16. fejezet - Tartás és takarmányozás (Toldi Gyula)

16. fejezet - Tartás és takarmányozás (Toldi Gyula)

Kecsketartás épületei

Új kecsketelep létesítésénél gondoskodjunk arról, hogy az állattartó telep külterületen ( 123. kép ), összefüggően beépített lakóterületen kívül épüljön, ahol meghatározó, kötelezőépítési terv, előírás nincs. Az állattartó telepnek és környezetének a szakmai kívánalmakon kívül esztétikai élményt is kell nyújtani, ezen kívül működtetésénél figyelembe kell venni, hogy környezetét ne károsítsa. Régi épületek, istállók átalakításával is célt érhetünk. Ideális esetben ezek az épületek 60 méternél nem hosszabbak és12 méternél nem szélesebbek.

A kecskeistállóval szembeni alapvető követelmények:

Védjen az időjárás viszontagságaitól (eső, szélvihar, túl meleg, túl hideg, huzat), hogy az állatok termelőképessége kibontakozhasson. Tartsa az optimális (8-12ºC) hőfokot, szellőztethető és jól tisztítható legyen (CO2 3%-ot, NH3-tartalom 1%-ot, relatív páratartalom a 80%-ot ne haladja meg). Olcsó és elég világos legyen. Az istálló fala hőálló, alapozása jó szigetelésű anyagból készüljön. A trágyalé elvezetésére a padozatot enyhe lejtéssel építsük ki. A munkagépek térigényére tekintettel, előnyös, ha a belmagasság legalább 3,0-3,5 m. 15-20 m2 alapterületre jusson 1m2 ablakfelület. Az ablakokat a fal felső harmadában helyezzük el. A légcserét kifelé billenő ablakokkal, függőleges szellőzőcsatornával biztosítjuk. A traktoroknak az istálló két végén egy-egy 3x3 m-es deszkaborítású kaput alakítunk ki. A padlásteret hasznosítsuk a téli takarmányok tárolására. A jobb hőszigetelést álmennyezet kialakításával is elérhetjük. A tetőszerkezetnek ellen kell állnia a hónnyomásnak és az esőnek. A kecsketelepet körül kell keríteni drótkerítéssel. A telepre irányuló személy- és járműforgalom csak az erre a célra szolgáló kapun keresztül bonyolódhat. A kapu előtt fertőtlenítő folyadékkal megtöltött, műanyag szivaccsal bélelt betonvályút kell kiépíteni. A telepre belépő személyeknek is át kell haladniuk a fertőtlenítő szivacspárnán.

Istálló berendezései

A takarmányok etetését abrakos vályúval ( 124. kép ), szénaráccsal ( 89. kép ) (egy- vagy kétoldalas, hordozható vagy stabil) vagy szénaráccsal egybeépített etetőjászollal oldhatjuk meg. A jászol fából, betonból és műanyagból is készülhet. Vakaródzó helyet is készítsünk dróthálóból és félkörívben rögzített betonvas kiépítésével. Az itatást ( 96. kép ) megoldhatjuk szinten tartásos vagy labdás önitatóval, illetve betonvályúval. Gondoskodjunk nyalósó-tartóról ( 125. kép , 126. kép ) a tömb vagy por alakú só fogyasztásához. Csoportok kialakításához nélkülözhetetlen az elválasztó rekesz/dranka ( 32. ábra ). A karámrendszerbe célszerű beiktatni a fürösztőt ( 127. kép ) és a körömfertőtlenítő tálcát is.

A kecsketartás módjai

Kötött , lekötéses tartás előnye, hogy egyedileg jobban megfigyelhetők az állatok, kevesebb alomra van szükség. Hátránya, hogy sokkal nagyobb költséggel üzemeltethető és a kecskék a kötött tartást nagyon nehezen viselik el. Kötetlen tartás előnye, hogy természetesebb az állatok számára, nem okoz gondot a trágyakezelés, az évi 2x kitrágyázás. Hátránya, hogy a szarvalt domináns kecske, sérüléseket okozhat a többieknek; az ivarzó anyakecske ugrásával nyugtalaníthatja a többieket; több alomra van szükség. Elfogadható a kötetlen tartás bokszokban is, így a tenyészbakok vagy anyakecske és gidája elhelyezése. Iparszerű/nagyüzemi kecsketartás; A hazai nagyüzemi kecsketartást több szempont indokolja: Kecsketermékek világpiaci kereslete növekszik. A gyenge termőhelyi adottságú területek gazdaságosan hasznosíthatók. Különleges és piacképes termékek (kecsketej, -hús, -sajt, -gomolya stb.) előállításának lehetősége. A hazai tenyészanyag bázis megteremtése a hazai termelők számára, azok termékeinek begyűjtése, nagyüzemi feldolgozása, értékesítése, szaktanácsadás, szakemberek kiképzése stb. Tenyészállatok előállítása, az előállított állati termékek értékesítése, sperma bankok létrehozása, komplett termelési rendszerek exportja a fejlődő országokba. Kecskefarm létesítés feltételei: korszerűen gépesített telep létrehozása és ott nagyobb létszámú állat tartása, illetve tenyésztése; a telephez betonút vezessen; az egész telepnek szilárd útburkolata legyen; a telep istállói déli tájolásúak legyenek. Férőhely igények: Kötött tartású istálló: a jászol hossza mentén 0,7 m-enkénti kecskeállásokat kell kialakítani. Szabad/kötetlen tartás: a gidák hely igénye 8-12 hetes korig: 0,5 m2/gida; bokszos tartás: 2,5 m2/anyakecske. Kötetlen tartású istálló: 1,5-2 m2/, a kifutóban 3-4 m2/anyakecske a hely igény. A 45-50-es állatlétszámú csoportok kialakításakor, minden csoportnak külön kijárata legyen a kijárati folyosóra és a kifutóhoz. A csoportokat az istálló légterének megbontása nélkül 1,5-1,8 m magasságú fa válaszfallal különítsük el. A kifutókat 1,6-1,8 m magas erős drótháló kerítéssel kell körülvenni.

A korszerű kecsketelep épületei

Anyakecske vagy tenyész -növendék , vemhes kecske elhelyezése 50-es csoportokban ajánlott ( 128. kép , 129. kép ). Berendezés: elválasztó rekesz, szénarács, etetőjászol, szinten tartásos önitató, nyalósó (minden csoporthoz egy-egy); csoportonként egy-egy vakaródzó hely, déli tájolású kifutó, mélyalmos rendszer. Ellető-gidanevelő : ellés egyedi ellető bokszban (140x150 cm/2,1 m2), betonburkolat. A bokszok között 110 cm széles etető út legyen. A berendezés: szénarács, etetőjászol, itató, nyalósó. Gidanevelő: természetes nevelésnél: ellés után 1-3 napig az anya gidáival az ellető bokszban marad. A 4. naptól választásig az anyákat és a gidáikat a gidanevelőben, 15 anyás csoportokba (3 m2/anya + szaporulata) helyezzük el. Mesterséges nevelés: Ellés és föcstej itatás után a gidák, 8-12 kg testsúlyig a gidanevelőben, 30-as csoportban (0,8-1 m2/gida) helyezzük el. Télen: az istálló fűtését, szopós gidáknál infralámpával oldjuk meg. Gidanevelő és -hizlaló épület: az állatok ivar és testtömeg szerint elkülönítve, kiscsoportos elhelyezéssel (30-50 létszám) tarthatók: mélyalom vagy rácspadlón. Ketreces nevelő- és hizlaló -berendezés: egy hizlalósor 72 m hosszú, 4 helyezhető el egymás mellett. Fejőház : lehet sajtáros és automatizált. A bakok elhelyezése: Kötetlen tartással, egyedileg, bokszokban (külön istállóban) kifutóval, a boksz: 2x2 m/bak, kifutó: 6 m2/bak legyen. Csoportosan: azonos korcsoport (együtt nevelés). Hely igény: istállóban 2,5 m2/bak, kifutóban 4 m2/bak. Ajánlott berendezések : legelőre alapozott kecsketartásnál villanypásztor. Szükséges még árnyékot adó vagy napvédő tető vagy lombos fa.