Ugrás a tartalomhoz

Juh- és kecsketenyésztés

Polgár Péter, Toldi Gyula (2011)

Pannon Egyetem; Kaposvári Egyetem

18. fejezet - TÁMOGATÁSOK A JUH- ÉS KECSKEFAJBAN (Polgár J. Péter)

18. fejezet - TÁMOGATÁSOK A JUH- ÉS KECSKEFAJBAN (Polgár J. Péter)

A juhágazat a 2004 évi csatlakozás óta az európai unió támogatási rendszere szerint részesülhet támogatásokban. A támogatások igénybevétele a minisztériumi rendeletekben meghatározott feltételek alapján történhet meg. A hazai támogatott anyajuhlétszám felső határa 1 millió 146 ezer egyed. Az anyajuhok után az Európai Mezőgazdasági garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) és az ahhoz csatlakozó nemzeti támogatások (TOP UP) szerint kerülhet sor kifizetésre. A SAPS támogatásokat minden művelt terület, így a gyepterület kapcsán is igénybe lehet venni. A TOP UP támogatások esetében a támogatott létszám az előző évben visszaigazolt anyajuh létszám alapján kerül kiosztásra. A támogatás általános feltételei közé tartozik a törvényi előírásokban rögzített apaállat-használat, - vagyis a„zugkos” használatának tilalma-, a tartós jelölés, folyamatos nyilvántartás és annak adatszolgáltatása. A támogatott állatlétszámra „birtokon tartási kötelezettséget” írnak elő.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő anyaállatok nyújtható: juh fajú;nőivarú; a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves vagy egyszer ellett (anyajuh).

A támogatásra az a termelő jogosult, aki az előírt időszakban az MVH által rendszeresített formanyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be; a kérelmén legalább 10 állatot jelent be; a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a kérelembenyújtási időszakot követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja; a birtokon tartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását annak bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül bejelenti az MVH által rendszeresített formanyomtatványon;gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh ENAR rendeletben foglaltak betartásáról; gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is a támogatható állat tenyészetének tartója; ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik; ügyfél-regisztrációs száma szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

A kedvezőtlen adottságú (és NATURA 2000) területeken tartott állatlétszám után – történelmi bázisjogosultság alapján – anyajuh kiegészítő támogatást lehet igényelni.

A juhtenyésztési tevékenységet folytató, regisztrált juh vagy kecsketartó pályázhat továbbá → védett, őshonos és veszélyeztetett gazdasági állatfajták tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó → tenyésztésszervezési feladatok támogatására nyújtott → állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási → egyes állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támo-gatásokra.

A juhhús liberalizált termékpálya keretében kerül a piacra. Ebben az esetben egy meghatározott támogatás a húsfelvásárlás kiegyensúlyozott piaci működését is garantálja, ezt magántárolási támogatásnak nevezzük. Célja: a juhhús felesleg ideiglenes eltávolítása a piacról – felvásárlás nélkül – a piaci árcsökkenés megakadályozására. Kedvezményezettje a kereskedő és/vagy feldolgozó. A magántárolási támogatás biztonsági hálóként működésbe lép abban az esetben, ha a piaci árak egy előre meghatározott minimum szint alá esnek. Két szintje van a piaci beavatkozásnak: A magántárolás pályázati úton működik, ahol az ajánlatokat 3 hónapos időszakra lehet benyújtani, de a valódi tárolási idő a tároltatást vállaló érdekeitől függően 3 hónaptól 7 hónapig terjedhet. A minimális pályázati mennyiség 4 tonna.