Ugrás a tartalomhoz

Juh- és kecsketenyésztés

Polgár Péter, Toldi Gyula (2011)

Pannon Egyetem; Kaposvári Egyetem

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉS

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉS

Polgár J., Péter

egyetemi docens
Pannon Egyetem

Toldi, Gyula

tudományos főmunkatárs
Kaposvári Egyetem

Sáfár, László

tenyésztésvezető
Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége

Póti, Péter

egyetemi docens
Szent István Egyetem

Tartalom

1. A JUH TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE
A juhtenyésztés jelentősége és történeti áttekintése (Polgár J. Péter és Toldi Gyula)
A juhtenyésztés jelentősége (Polgár J. Péter)
A juhtenyésztés történeti áttekintése (Polgár J. Péter)
A Föld, az Európai Unió és Magyarország juhtenyésztésének helyzete (T. Gy.)
2. Termékek és melléktermékek a juhtenyésztésben (Polgár J. Péter)
Gyapjú
Hús
Tej
Gerezna
Juhtrágya
3. A juh faji, biológiai sajátosságai, elnevezései (Toldi Gyula)
A juh faji biológiai sajátosságai
A juh elnevezései kor, ivar, hasznosítás szerint
4. A juhok testalakulása (Toldi Gyula)
A juhok testtájai, testrészei, velük szemben támasztott tenyésztői igények
Fej
Törzs
Végtagok
Juhok konstitúciós típusai
Vérmérséklet szerinti típusok
Juhok hasznosítási típusai
Eltérő hasznosítású juhok testalakulása
Gyapjúhasznosítású juhok testalakulása
Húshasznosítású juhok testalakulása
Hús-gyapjú és gyapjú-hús hasznosítású juhok testalakulása
Tejhasznosítású juhok testalakulása
Prémtermelő juhok testalakulása
Testméret felvétel
Küllemi bírálat
Bírálati szempontok
Küllemi bírálat gyakorlata
Gyapjúismeret
A gyapjúszál és járulékai
A szőrképlet felépítése
A gyapjúszál tulajdonságai
A bunda szerkezete
A nyírósúly
5. A juh értékmérő tulajdonságai (Toldi Gyula)
Általános értékmérő tulajdonságok
Egészség, ellenálló képesség
Élettartam, életteljesítmény
Növekedési erély, koraérés
Ivarérettség, tenyészérettség
Termékenység, szaporaság
Választáskori alomszám
Választáskori alomsúly
Takarmányfogyasztó-, és takarmányértékesítő képesség
Viselkedés
Eltérő hasznosítású juhok speciális értékmérő tulajdonságai
Gyapjútermelés értékmérő tulajdonságai
Hústermelés értékmérő tulajdonságai
Tejtermelés értékmérő tulajdonságai
Prémtermelés értékmérő tulajdonságai
6. Főbb nemzetközi és hazai jelentőséggel bíró juhfajták (Toldi Gyula)
A juh háziasítása
Juhfajták csoportosítási lehetőségei
Merinó fajtacsoport / finomgyapjasok
Posztógyapjas merinók
Fésűsgyapjas merinók
Magyar merinó
Húsmerinók
Hosszúgyapjas angol húsfajták (longwool)
Leicester
Border leicester
Kékfejű leicester
Romney marsh (Kent)
Lincoln
Rövidgyapjas angol húsfajták (shortwool)
Down fajták
Southdown
Hampshire down
Suffolk
Dorset down
Egyéb húsfajták
Texel
Charollais
Berrichon du cher
Német feketefejű húsjuh
Hús-lacaune
Pannon húsjuh (nem elismert fajta)
Crossbred gyapjas fajták
Corriedale
Ile de france
Tejelő fajták
Keletfríz
Awassi
Pleveni feketefejű
Lacaune
Brit tejelőjuh
Tejelő cigája
Szapora fajták
Finn landrace
Romanov
Booroola merinó
Szapora merinó
Bábolna tetra
Prémtermelő fajták
Karakül
Őshonos fajták
Hortobágyi racka
Gyimesi racka
Cigája
Cikta
7. Nemesítés, tenyésztési alapelvek a juhtenyésztésben (Toldi Gyula)
Nemesítés, tenyészcél
Tenyésztési eljárások megválasztása
Tenyésztési módszerek összefüggése
Fajtatiszta tenyésztés
Beltenyésztés
Rokontenyésztés
Szoros rokontenyésztés
Vérvonal-tenyésztés
Vonalkeresztezés
Vérfrissítés
Keresztezés
Tenyészállat-előállító keresztezések
Haszonállat-előállító keresztezések
8. Tenyészértékbecslés és szelekció a juhtenyésztésben (Polgár J. Péter)
Tenyészértékbecslés
Központos (állomási) vizsgálatok
Üzemi teljesítményvizsgálatok
Ivadék teljesítményvizsgálatok
Tenyészjuhok kiválasztása
Törzskönyvi ellenőrzés a juhtenyésztésben
Anyajuhok kiválasztása
Tenyészkosok kiválasztása
9. A juh takarmányozási sajátosságai és táplálóanyag igénye (Polgár J. Péter)
A juh takarmányozási sajátosságai
A juh táplálóanyag igénye
A juh takarmányai
10. A juhok tartási-, termelési technológiája (T. Gy.)
A juhtartás épületei, berendezései
A telepek létesítésének szempontjai
A juhtartó épületekkel szembeni általános igények
Takarmányozás és itatás eszközei
Különböző korcsoportú és hasznosítású juhok elhelyezése
Anyatartás és anyahasználat
Anyajuhtartás évi egyszeri elletéssel
Sűrített elletés
Nyírás
Juhok fürösztése
Fejés
Báránynevelés
Újszülött bárányok gondozása
Szopósbárányok gondozása
Báránynevelési módok
Bárányhizlalás
Tejesbárány-hizlalás
Expressz pecsenyebárány-hizlalás
Legelős pecsenyebárány-hizlalás
Növendéknevelés
Növendékkos nevelés
Növendékjerke nevelés
Szaporítás, biotechnológiai eljárások alkalmazása
Anyajuhok ivarzási sajátosságai
Anyajuhok ivari életét befolyásoló belső tényezők
Anyajuhok ivari életét befolyásoló külső tényezők
Kosok spermatermelését befolyásoló tényezők
Spermafelhasználás
Termékenyítési módok
Juh betegségek
Fertőző betegségek
Nem fertőző betegségek
Állategészségügyi megelőzési és kezelési programok
Prevenciós állategészségügyi kezelések
11. Tartás és legeltetés ökológiai szemléletrendszerben (Polgár J. Péter)
Legelési viselkedés
12. Vágójuh, gyapjú és juhtej minősítési eljárások, felvásárlás (Toldi Gyula)
A vágójuh és a vágott test minősítése, felvásárlása
Az élőjuh minősítés és a felvásárlás folyamata
A vágójuhok vágás utáni minősítése és kereskedelmi osztályba sorolása
12.2A gyapjú minősítése, felvásárlása
Tenyészállatok bundaminősítése
Gyapjútételek kereskedelmi minősítése
A juhtej minősítése, felvásárlása
Tej-mintavétel
Tejvizsgálat
Laboratóriumi tejvizsgálat
Juhtej felvásárlás
13. KECSKETARTÁS ÉS -TENYÉSZTÉS (Toldi Gyula)
A kecske elnevezései
Mezőgazdasági hasznosítása
14. Kecske termékek előállítása (Toldi Gyula)
15. Fajtaismeret (Toldi Gyula)
Szánentáli
Alpesi
Anglo-núbiai
Búr kecske
Magyar parlagi kecske
16. Tartás és takarmányozás (Toldi Gyula)
Kecsketartás épületei
A kecskeistállóval szembeni alapvető követelmények:
Istálló berendezései
A kecsketartás módjai
A korszerű kecsketelep épületei
A kecske takarmányozása
Kecske emésztési sajátosságai
Kecske táplálóanyag szükséglete
Takarmányozási technológia
Kiskecskék felnevelése
Növendék állatok takarmányozása
17. Szaporítás és tenyésztés hagyományos és modern technológiái (Toldi Gyula)
A kecske ivarzása
Tenyésztésbe vétel, tenyésztésben tartás
Párosítás
A vemhesség
Az ellés
Az ellés előjelei
Az ellés lefolyása
Szaporodási zavarok
18. TÁMOGATÁSOK A JUH- ÉS KECSKEFAJBAN (Polgár J. Péter)
A. 1. Fejezet mellékletei
B. 2. Fejezet mellékletei
C. 4. Fejezet mellékletei
D. 5. Fejezet mellékletei
E. 6. Fejezet 1-2. alfejezetek mellékletei
F. 6. Fejezet 3. alfejezet mellékletei
G. 6. Fejezet 4-7. alfejezetek mellékletei
H. 6. Fejezet 8-10. alfejezetek mellékletei
I. 6. Fejezet 11. alfejezet mellékletei
J. 7. Fejezet mellékletei
K. 8. Fejezet mellékletei
L. 9. Fejezet mellékletei
M. 10. Fejezet mellékletei
N. 11. Fejezet mellékletei
O. 12. Fejezet mellékletei
P. 13. Fejezet mellékletei
Q. 15. Fejezet mellékletei
R. 16. Fejezet mellékletei
S. 17. Fejezet mellékletei