Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA II. - Klasszikus erőterek

L. D. Landau, E. M. Lifsic (2014)

Typotex

ELMÉLETI FIZIKA II.

ELMÉLETI FIZIKA II.

Klasszikus erőterek

Landau, L. D.

Lifsic, E. M.


Tartalom

Az első és második kiadás előszavából
A hatodik kiadás előszavából
Néhány jelölés
1. A RELATIVITÁS ELVE
1 §. A kölcsönhatások terjedési sebessége
2 §. Ívhossz
3 §. Sajátidő
4 §. Lorentz-transzformáció
5 §. Sebességek transzformációja
6 §. Négyesvektorok
Feladatok
7 §. Négyessebesség
Feladatok
2. RELATIVISZTIKUS MECHANIKA
8 §. A legkisebb hatás elve
9 §. Energia és impulzus
10 §. Eloszlásfüggvények transzformációi
11 §. Részecskék bomlása
Feladatok
12 §. Invariáns hatáskeresztmetszet
Feladat
13 §. Részecskék rugalmas ütközése
Feladatok
14 §. Impulzusmomentum
Feladat
3. TÖLTÉS ELEKTROMÁGNESES TÉRBEN
15 §. Elemi részecskék és a relativitáselmélet
16 §. Az erőtér négyespotenciálja
17 §. Töltés mozgásegyenlete elektromágneses térben
Feladat
18 §. Mértékinvariancia
19 §. Sztatikus elektromágneses tér
Feladat
20 §. Mozgás homogén elektrosztatikus térben
21 §. Mozgás homogén magnetosztatikus térben
Feladat
22 §. Töltés mozgása homogén sztatikus elektromos és mágneses térben
Feladatok
23 §. Az elektromágneses térerősségtenzor
24 §. A térerősség Lorentz-transzformációja
25 §. Az erőtér invariáns mennyiségei
Feladat
4. AZ ELEKTROMÁGNESES TÉR EGYENLETEI
26 §. Az első két Maxwell-egyenlet
27 §. Az elektromágneses tér hatásfüggvénye
28 §. Négydimenziós áramvektor
29 §. A kontinuitási egyenlet
30 §. A Maxwell-féle második egyenletpár
31 §. Energiasűrűség és energiaáram
32 §. Az energia-impulzus-tenzor
33 §. Az elektromágneses tér energia-impulzus-tenzora
34 §. A viriáltétel
35 §. Makroszkopikus testek energia-impulzus-tenzora
5. SZTATIKUS ELEKTROMÁGNESES TÉR
36 §. Az Coulomb-törvény
37 §. A töltések elektrosztatikus energiája
38 §. Egyenletesen mozgó töltés erőtere
Feladat
39 §. Mozgás Coulomb-térben
Feladatok
40 §. Dipólmomentum
41 §. Multipólmomentumok
Feladat
42 §. Töltésrendszer külső erőtérben
43 §. Sztatikus mágneses tér
44 §. Mágneses momentum
Feladat
45 §. A Larmor-tétel
6. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK
46 §. A hullámegyenlet
47 §. Síkhullámok
Feladatok
48 §. Monokromatikus síkhullám
Feladatok
49 §. Spektrális felbontás
50 §. Részlegesen polarizált fény
Feladatok
51 §. Az elektrosztatikus tér felbontása
52 §. Az elektromágneses tér sajátrezgései
7. A FÉNY TERJEDÉSE
53 §. Geometrikai optika
54 §. Intenzitás
55 §. Szögeikonál
56 §. Keskeny sugárnyalábok
Feladatok
57 §. Leképezés széles sugárnyalábokkal
58 §. A geometriai optika határai
Feladat
59 §. Elhajlási jelenségek
Feladat
60 §. Fresnel-elhajlás
61 §. Fraunhofer-elhajlás
Feladatok
8. MOZGÓ TÖLTÉSEK ERőTERE
62 §. Retardált potenciálok
63 §. Lienard–Wiechert-potenciálok
Feladat
64 §. A retardált potenciálok spektrális felbontása
Feladat
65 §. A Lagrange-függvény a másodrendű tagok figyelembevételével
Feladatok
9. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK KISUGÁRZÁSA
66 §. Töltésrendszer erőtere nagy távolságokban
Feladat
67 §. Dipólsugárzás
Feladatok
68 §. Dipólsugárzás ütközéskor
69 §. Kis frekvenciájú fékezési sugárzás
Feladat
70 §. Sugárzás Coulomb-kölcsönhatás esetén
Feladatok
71 §. Kvadrupólsugárzás és mágneses dipólsugárzás
Feladatok
72 §. A sugárzás erőtere a forrástól kis távolságokban
Feladatok
73 §. Gyorsan mozgó töltés sugárzása
Feladatok
74 §. Mágneses fékezési sugárzás
Feladatok
75 §. A sugárzás visszahatása
Feladatok
76 §. A sugárzás visszahatása relativisztikus esetben
Feladatok
77 §. A sugárzás spektrális felbontása extrém relativisztikus esetben
Feladatok
78 §. Fényszórás szabad részecskéken
Feladatok
79 §. Kis frekvenciájú hullámok szórása
80 §. Nagy frekvenciájú hullámok szórása
10. RÉSZECSKE GRAVITÁCIÓS ERőTÉRBEN
81 §. Gravitációs erőterek a newtoni mechanikában
82 §. Gravitációs erőtér a relativisztikus mechanikában
83 §. Görbevonalú koordináták
84 §. Távolságok és időtartamok
85 §. Kovariáns differenciálás
86 §. A Christoffel-szimbólumok és a metrikus tenzor kapcsolata
87 §. Részecske mozgása gravitációs erőtérben
Feladat
88 §. Állandó gravitációs erőtér
Feladatok
89 §. Forgás
Feladat
90 §. Az elektrodinamika egyenletei gravitációs térben
Feladat
11. A GRAVITÁCIÓS ERőTÉR EGYENLETEI
91 §. A görbületi tenzor
Feladat
92 §. A görbületi tenzor tulajdonságai
Feladatok
93 §. A gravitációs erőtér hatásintegrálja
94 §. Energia-impulzus-tenzor
Feladat
95 §. Az Einstein-egyenletek
Feladat
96 §. A gravitációs tér energia-impulzus pszeudotenzora
Feladat
97 §. Szinkronizált vonatkoztatási rendszer
Feladatok
98 §. Az Einstein-egyenletek négyláb-ábrázolása
12. GRAVITÁLÓ TESTEK ERőTERE
99 §. A Newton-törvény
Feladat
100 §. Gömbszimmetrikus gravitációs erőtér
Feladatok
101 §. Mozgás gömbszimmetrikus gravitációs erőtérben
102 §. Gömbszimmetrikus test gravitációs kollapszusa
Feladatok
103 §. Porgömb gravitációs kollapszusa
Feladat
104 §. Nem gömbszimmetrikus és forgó testek gravitációs kollapszusa
Feladatok
105 §. Gravitációs erőtér a testektől távol
Feladatok
106 §. Részecskerendszerek mozgásegyenletei második közelítésben
Feladatok
13. GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK
107 §. Gyenge gravitációs hullámok
Feladat
108 §. Gravitációs hullámok görbült téridőben
109 §. Erős gravitációs hullámok
Feladat
110 §. Gravitációs hullámok kisugárzása
Feladatok
14. RELATIVISZTIKUS KOZMOLÓGIA
111 §. Izotrop tér
Feladat
112 §. Zárt izotrop modell
113 §. Nyílt izotrop modell
Feladat
114 §. Vöröseltolódás
Feladatok
115 §. Izotrop világ gravitációs stabilitása
116 §. Homogén terek
117 §. Sík anizotrop modell
Feladatok
118 §. A szinguláris ponthoz való közeledés rezgési tartománya
119 §. Időbeli szingularitás az Einstein-egyenletek általános kozmologikus megoldásában
Tárgymutató

Az egyenletek listája

1.1. (1.1)
1.2. (2.1)
1.3. (2.2)
1.4. (2.3)
1.5. (2.4)
1.6. (2.5)
1.7. (2.6)
1.8. (2.7)
1.9. (2.8)
1.10. (3.1)
1.11. (3.2)
1.12. (4.1)
1.13. (4.2)
1.14. (4.3)
1.15. (4.4)
1.16. (4.5)
1.17. (4.6)
1.18. (5.1)
1.19. (5.2)
1.20. (5.3)
1.21. (5.4)
1.22. (5.5)
1.23. (5.6)
1.24. (5.7)
1.25. (6.1)
1.26. (6.2)
1.27. (6.3)
1.28. (6.4)
1.29. (6.5)
1.30. (6.6)
1.31. (6.7)
1.32. (6.8)
1.33. (6.9)
1.34. (6.10)
1.35. (6.11)
1.36. (6.12)
1.37. (6.13)
1.38. (6.14)
1.39. (6.15)
1.40. (6.16)
1.41. (6.17)
1.42. (6.18)
1.43. (6.19)
1.44. (7.1)
1.45. (7.2)
1.46. (7.3)
1.47. (7.4)
2.1. (8.1)
2.2. (8.2)
2.3. (9.1)
2.4. (9.2)
2.5. (9.3)
2.6. (9.4)
2.7. (9.5)
2.8. (9.6)
2.9. (9.7)
2.10. (9.8)
2.11. (9.9)
2.12. (9.10)
2.13. (9.11)
2.14. (9.12)
2.15. (9.13)
2.16. (9.14)
2.17. (9.15)
2.18. (9.16)
2.19. (9.17)
2.20. (9.18)
2.21. (9.19)
2.22. (9.20)
2.23. (10.1)
2.24. (10.1a)
2.25. (10.1b)
2.26. (10.2)
2.27. (10.3)
2.28. (10.4)
2.29. (10.5)
2.30. (11.1)
2.31. (11.2)
2.32. (11.3)
2.33. (11.4)
2.34. (11.5)
2.35. (1)
2.36. (2)
2.37. (1)
2.38. (12.1)
2.39. (12.2)
2.40. (12.3)
2.41. (12.4)
2.42. (12.5)
2.43. (12.6)
2.44. (12.7)
2.45. (12.8)
2.46. (12.9)
2.47. (13.1)
2.48. (13.2)
2.49. (13.3)
2.50. (13.4)
2.51. (13.5)
2.52. (13.6)
2.53. (13.7)
2.54. (13.8)
2.55. (13.9)
2.56. (13.10)
2.57. (13.11)
2.58. (13.12)
2.59. (13.13)
2.60. (13.14)
2.61. (14.1)
2.62. (14.2)
2.63. (14.3)
2.64. (14.4)
2.65. (14.5)
2.66. (14.6)
2.67. (14.7)
3.1. (16.1)
3.2. (16.2)
3.3. (16.3)
3.4. (16.4)
3.5. (16.5)
3.6. (16.6)
3.7. (16.7)
3.8. (16.8)
3.9. (16.9)
3.10. (16.10)
3.11. (16.11)
3.12. (17.1)
3.13. (17.2)
3.14. (17.3)
3.15. (17.4)
3.16. (17.5)
3.17. (17.6)
3.18. (17.7)
3.19. (17.8)
3.20. (17.9)
3.21. (18.1)
3.22. (18.2)
3.23. (18.3)
3.24. (19.1)
3.25. (19.2)
3.26. (19.3)
3.27. (19.4)
3.28. (19.5)
3.29. (20.1)
3.30. (20.2)
3.31. (20.3)
3.32. (20.4)
3.33. (20.5)
3.34. (21.1)
3.35. (21.2)
3.36. (21.3)
3.37. (21.4)
3.38. (21.5)
3.39. (21.6)
3.40. (21.7)
3.41. (21.8)
3.42. (21.9)
3.43. (21.10)
3.44. (22.1)
3.45. (22.2)
3.46. (22.3)
3.47. (22.4)
3.48. (22.5)
3.49. (22.6)
3.50. (22.7)
3.51. (1)
3.52. (2)
3.53. (3)
3.54. (1)
3.55. (2)
3.56. (23.1)
3.57. (23.2)
3.58. (23.3)
3.59. (23.4)
3.60. (23.5)
3.61. (23.6)
3.62. (23.7)
3.63. (23.8)
3.64. (24.1)
3.65. (24.2)
3.66. (24.3)
3.67. (24.4)
3.68. (24.5)
3.69. (24.6)
3.70. (25.1)
3.71. (25.2)
3.72. (25.3)
3.73. (25.4)
3.74. (25.5)
3.75. (25.6)
4.1. (26.1)
4.2. (26.2)
4.3. (26.3)
4.4. (26.4)
4.5. (26.5)
4.6. (26.6)
4.7. (27.1)
4.8. (27.2)
4.9. (27.3)
4.10. (27.4)
4.11. (27.5)
4.12. (27.6)
4.13. (27.7)
4.14. (1)
4.15. (2)
4.16. (3)
4.17. (4)
4.18. (5)
4.19. (28.1)
4.20. (28.2)
4.21. (28.3)
4.22. (28.4)
4.23. (28.5)
4.24. (28.6)
4.25. (29.1)
4.26. (29.2)
4.27. (29.3)
4.28. (29.4)
4.29. (29.5)
4.30. (30.1)
4.31. (30.2)
4.32. (30.3)
4.33. (30.4)
4.34. (30.5)
4.35. (30.6)
4.36. (30.7)
4.37. (30.8)
4.38. (31.1)
4.39. (31.2)
4.40. (31.3)
4.41. (31.4)
4.42. (31.5)
4.43. (31.6)
4.44. (32.1)
4.45. (32.2)
4.46. (32.3)
4.47. (32.4)
4.48. (32.5)
4.49. (32.6)
4.50. (32.7)
4.51. (32.8)
4.52. (32.9)
4.53. (32.10)
4.54. (32.11)
4.55. (32.12)
4.56. (32.13)
4.57. (32.14)
4.58. (32.15)
4.59. (33.1)
4.60. (33.2)
4.61. (33.3)
4.62. (33.4)
4.63. (33.5)
4.64. (33.6)
4.65. (33.7)
4.66. (33.8)
4.67. (33.9)
4.68. (34.1)
4.69. (34.2)
4.70. (34.3)
4.71. (34.4)
4.72. (35.1)
4.73. (35.2)
4.74. (35.3)
4.75. (35.4)
4.76. (35.5)
4.77. (35.6)
4.78. (35.7)
4.79. (35.8)
4.80. (35.9)
5.1. (36.1)
5.2. (36.2)
5.3. (36.3)
5.4. (36.4)
5.5. (36.5)
5.6. (36.6)
5.7. (36.7)
5.8. (36.8)
5.9. (36.9)
5.10. (37.1)
5.11. (37.2)
5.12. (37.3)
5.13. (37.4)
5.14. (37.5)
5.15. (37.6)
5.16. (37.7)
5.17. (37.8)
5.18. (38.1)
5.19. (38.2)
5.20. (38.3)
5.21. (38.4)
5.22. (38.5)
5.23. (38.6)
5.24. (38.7)
5.25. (38.8)
5.26. (38.9)
5.27. (38.10)
5.28. (39.1)
5.29. (39.2)
5.30. (39.3)
5.31. (39.4)
5.32. (39.5)
5.33. (39.6)
5.34. (40.1)
5.35. (40.2)
5.36. (40.3)
5.37. (40.4)
5.38. (40.5)
5.39. (40.6)
5.40. (40.7)
5.41. (40.8)
5.42. (40.9)
5.43. (40.10)
5.44. (40.11)
5.45. (41.1)
5.46. (41.2)
5.47. (41.3)
5.48. (41.4)
5.49. (41.5)
5.50. (41.6)
5.51. (41.7)
5.52. (41.8)
5.53. (41.9)
5.54. (41.10)
5.55. (41.11)
5.56. (41.12)
5.57. (41.13)
5.58. (41.14)
5.59. (41.15)
5.60. (42.1)
5.61. (42.2)
5.62. (42.3)
5.63. (42.4)
5.64. (42.5)
5.65. (42.6)
5.66. (42.7)
5.67. (42.8)
5.68. (42.9)
5.69. (42.10)
5.70. (42.11)
5.71. (43.1)
5.72. (43.2)
5.73. (43.3)
5.74. (43.4)
5.75. (43.5)
5.76. (43.6)
5.77. (43.7)
5.78. (44.1)
5.79. (44.2)
5.80. (44.3)
5.81. (44.4)
5.82. (44.5)
5.83. (45.1)
5.84. (45.2)
5.85. (45.3)
5.86. (45.4)
5.87. (45.5)
6.1. (46.1)
6.2. (46.2)
6.3. (46.3)
6.4. (46.4)
6.5. (46.5)
6.6. (46.6)
6.7. (46.7)
6.8. (46.8)
6.9. (46.9)
6.10. (46.10)
6.11. (46.11)
6.12. (47.1)
6.13. (47.2)
6.14. (47.3)
6.15. (47.4)
6.16. (47.5)
6.17. (47.6)
6.18. (47.7)
6.19. (1)
6.20. (2)
6.21. (3)
6.22. (4)
6.23. (48.1)
6.24. (48.2)
6.25. (48.3)
6.26. (48.4)
6.27. (48.5)
6.28. (48.6)
6.29. (48.7)
6.30. (48.8)
6.31. (48.9)
6.32. (48.10)
6.33. (48.11)
6.34. (48.12)
6.35. (48.13)
6.36. (48.14)
6.37. (48.15)
6.38. (48.16)
6.39. (48.17)
6.40. (48.18)
6.41. (1)
6.42. (2)
6.43. (3)
6.44. (49.1)
6.45. (49.2)
6.46. (49.3)
6.47. (49.4)
6.48. (49.5)
6.49. (49.6)
6.50. (49.7)
6.51. (49.8)
6.52. (50.1)
6.53. (50.2)
6.54. (50.3)
6.55. (50.4)
6.56. (50.5)
6.57. (50.6)
6.58. (50.7)
6.59. (50.8)
6.60. (50.9)
6.61. (50.10)
6.62. (50.11)
6.63. (50.12)
6.64. (50.13)
6.65. (50.14)
6.66. (50.15)
6.67. (1)
6.68. (51.1)
6.69. (51.2)
6.70. (51.3)
6.71. (51.4)
6.72. (51.5)
6.73. (52.1)
6.74. (52.2)
6.75. (52.3)
6.76. (52.4)
6.77. (52.5)
6.78. (52.6)
6.79. (52.7)
6.80. (52.8)
6.81. (52.9)
6.82. (52.10)
6.83. (52.11)
6.84. (52.12)
6.85. (52.13)
6.86. (52.14)
6.87. (52.15)
6.88. (52.16)
6.89. (52.17)
6.90. (52.18)
6.91. (52.19)
7.1. (53.1)
7.2. (53.2)
7.3. (53.3)
7.4. (53.4)
7.5. (53.5)
7.6. (53.6)
7.7. (53.7)
7.8. (53.8)
7.9. (53.9)
7.10. (53.10)
7.11. (53.11)
7.12. (53.12)
7.13. (53.13)
7.14. (54.1)
7.15. (54.2)
7.16. (54.3)
7.17. (55.1)
7.18. (55.2)
7.19. (55.3)
7.20. (55.4)
7.21. (55.5)
7.22. (55.6)
7.23. (56.1)
7.24. (56.2)
7.25. (56.3)
7.26. (56.4)
7.27. (56.5)
7.28. (56.6)
7.29. (56.7)
7.30. (56.8)
7.31. (56.9)
7.32. (1)
7.33. (2)
7.34. (3)
7.35. (57.1)
7.36. (57.2)
7.37. (57.3)
7.38. (58.1)
7.39. (58.2)
7.40. (58.3)
7.41. (58.4)
7.42. (58.5)
7.43. (58.6)
7.44. (59.1)
7.45. (59.2)
7.46. (59.3)
7.47. (1)
7.48. (2)
7.49. (3)
7.50. (4)
7.51. (60.1)
7.52. (60.2)
7.53. (60.3)
7.54. (60.4)
7.55. (60.5)
7.56. (60.6)
7.57. (60.7)
7.58. (60.8)
7.59. (60.9)
7.60. (61.1)
7.61. (61.2)
7.62. (61.3)
7.63. (61.4)
7.64. (61.5)
8.1. (62.1)
8.2. (62.2)
8.3. (62.3)
8.4. (62.4)
8.5. (62.5)
8.6. (62.6)
8.7. (62.7)
8.8. (62.8)
8.9. (62.9)
8.10. (62.10)
8.11. (63.1)
8.12. (63.2)
8.13. (63.3)
8.14. (63.4)
8.15. (63.5)
8.16. (63.6)
8.17. (63.7)
8.18. (63.8)
8.19. (63.9)
8.20. (64.1)
8.21. (64.2)
8.22. (64.3)
8.23. (64.4)
8.24. (64.5)
8.25. (64.6)
8.26. (64.7)
8.27. (65.1)
8.28. (65.2)
8.29. (65.3)
8.30. (65.4)
8.31. (65.5)
8.32. (65.6)
8.33. (65.7)
8.34. (65.8)
9.1. (66.1)
9.2. (66.2)
9.3. (66.3)
9.4. (66.4)
9.5. (66.5)
9.6. (66.6)
9.7. (66.7)
9.8. (66.8)
9.9. (66.9)
9.10. (66.10)
9.11. (66.11)
9.12. (66.12)
9.13. (66.13)
9.14. (66.14)
9.15. (67.1)
9.16. (67.2)
9.17. (67.3)
9.18. (67.4)
9.19. (67.5)
9.20. (67.6)
9.21. (67.7)
9.22. (67.8)
9.23. (67.9)
9.24. (67.10)
9.25. (67.11)
9.26. (68.1)
9.27. (68.2)
9.28. (68.3)
9.29. (68.4)
9.30. (68.5)
9.31. (68.6)
9.32. (69.1)
9.33. (69.2)
9.34. (69.3)
9.35. (69.4)
9.36. (69.5)
9.37. (1)
9.38. (70.1)
9.39. (70.2)
9.40. (70.3)
9.41. (70.4)
9.42. (70.5)
9.43. (70.6)
9.44. (70.7)
9.45. (70.8)
9.46. (70.10)
9.47. (70.11)
9.48. (70.12)
9.49. (70.13)
9.50. (70.14)
9.51. (70.15)
9.52. (70.16)
9.53. (70.17)
9.54. (70.18)
9.55. (70.19)
9.56. (70.20)
9.57. (70.21)
9.58. (70.22)
9.59. (70.23)
9.60. (70.24)
9.61. (70.25)
9.62. (71.1)
9.63. (71.2)
9.64. (71.3)
9.65. (71.4)
9.66. (71.5)
9.67. (72.1)
9.68. (72.2)
9.69. (72.3)
9.70. (72.4)
9.71. (72.5)
9.72. (72.6)
9.73. (72.7)
9.74. (1)
9.75. (2)
9.76. (3)
9.77. (73.1)
9.78. (73.2)
9.79. (73.3)
9.80. (73.4)
9.81. (73.5)
9.82. (73.6)
9.83. (73.7)
9.84. (73.8)
9.85. (73.9)
9.86. (73.10)
9.87. (73.11)
9.88. (73.12)
9.89. (73.13)
9.90. (73.14)
9.91. (74.1)
9.92. (74.2)
9.93. (74.3)
9.94. (74.4)
9.95. (74.5)
9.96. (74.6)
9.97. (74.7)
9.98. (74.8)
9.99. (74.9)
9.100. (74.10)
9.101. (74.11)
9.102. (74.12)
9.103. (74.13)
9.104. (74.14)
9.105. (74.15)
9.106. (74.16)
9.107. (74.17)
9.108. (74.18)
9.109. (74.19)
9.110. (75.1)
9.111. (75.2)
9.112. (75.3)
9.113. (75.4)
9.114. (75.5)
9.115. (75.6)
9.116. (75.7)
9.117. (75.8)
9.118. (75.9)
9.119. (75.10)
9.120. (75.11)
9.121. (75.12)
9.122. (1)
9.123. (2)
9.124. (3)
9.125. (1)
9.126. (76.1)
9.127. (76.2)
9.128. (76.3)
9.129. (76.4)
9.130. (76.5)
9.131. (76.6)
9.132. (77.1)
9.133. (77.2)
9.134. (77.3)
9.135. (77.4)
9.136. (77.5)
9.137. (77.6)
9.138. (77.7)
9.139. (78.1)
9.140. (78.2)
9.141. (78.3)
9.142. (78.4)
9.143. (78.5)
9.144. (78.6)
9.145. (78.7)
9.146. (78.8)
9.147. (79.1)
9.148. (79.2)
9.149. (79.3)
9.150. (80.1)
9.151. (80.2)
9.152. (80.3)
9.153. (80.4)
9.154. (80.5)
9.155. (80.6)
9.156. (80.7)
9.157. (80.8)
9.158. (80.9)
9.159. (80.10)
9.160. (80.11)
10.1. (81.1)
10.2. (81.2)
10.3. (82.1)
10.4. (82.2)
10.5. (82.3)
10.6. (83.1)
10.7. (83.2)
10.8. (83.3)
10.9. (83.4)
10.10. (83.5)
10.11. (83.6)
10.12. (83.7)
10.13. (83.8)
10.14. (83.9)
10.15. (83.10)
10.16. (83.11)
10.17. (83.12)
10.18. (83.13)
10.19. (83.14)
10.20. (83.15)
10.21. (83.16)
10.22. (83.17)
10.23. (84.1)
10.24. (84.2)
10.25. (84.3)
10.26. (84.4)
10.27. (84.5)
10.28. (84.6)
10.29. (84.7)
10.30. (84.8)
10.31. (84.9)
10.32. (84.10)
10.33. (84.11)
10.34. (84.12)
10.35. (84.13)
10.36. (84.14)
10.37. (85.1)
10.38. (85.2)
10.39. (85.3)
10.40. (85.4)
10.41. (85.5)
10.42. (85.6)
10.43. (85.7)
10.44. (85.8)
10.45. (85.9)
10.46. (85.10)
10.47. (85.11)
10.48. (85.12)
10.49. (85.13)
10.50. (85.14)
10.51. (85.15)
10.52. (85.16)
10.53. (85.17)
10.54. (85.18)
10.55. (86.1)
10.56. (86.2)
10.57. (86.3)
10.58. (86.4)
10.59. (86.5)
10.60. (86.6)
10.61. (86.7)
10.62. (86.8)
10.63. (86.9)
10.64. (86.10)
10.65. (86.11)
10.66. (86.12)
10.67. (86.13)
10.68. (86.14)
10.69. (87.1)
10.70. (87.2)
10.71. (87.3)
10.72. (87.4)
10.73. (87.5)
10.74. (87.6)
10.75. (87.7)
10.76. (87.8)
10.77. (87.9)
10.78. (87.10)
10.79. (87.11)
10.80. (87.12)
10.81. (88.1)
10.82. (88.2)
10.83. (88.3)
10.84. (88.4)
10.85. (88.5)
10.86. (88.6)
10.87. (88.7)
10.88. (88.8)
10.89. (88.9)
10.90. (88.10)
10.91. (88.11)
10.92. (88.12)
10.93. (88.14)
10.94. (88.15)
10.95. (2)
10.96. (3)
10.97. (89.1)
10.98. (89.2)
10.99. (89.3)
10.100. (89.4)
10.101. (90.1)
10.102. (90.2)
10.103. (90.3)
10.104. (90.4)
10.105. (90.5)
10.106. (90.6)
10.107. (90.7)
10.108. (1)
10.109. (2)
10.110. (3)
10.111. (4)
10.112. (5)
10.113. (6)
10.114. (7)
11.1. (91.1)
11.2. (91.2)
11.3. (91.3)
11.4. (91.4)
11.5. (91.5)
11.6. (91.6)
11.7. (91.7)
11.8. (91.8)
11.9. (1)
11.10. (92.1)
11.11. (92.2)
11.12. (92.3)
11.13. (92.4)
11.14. (92.5)
11.15. (92.6)
11.16. (92.7)
11.17. (92.8)
11.18. (92.9)
11.19. (92.10)
11.20. (92.11)
11.21. (92.12)
11.22. (92.13)
11.23. (92.14)
11.24. (92.15)
11.25. (92.16)
11.26. (92.17)
11.27. (92.18)
11.28. (92.19)
11.29. (92.20)
11.30. (92.21)
11.31. (92.22)
11.32. (92.23)
11.33. (93.1)
11.34. (93.2)
11.35. (93.3)
11.36. (94.1)
11.37. (94.2)
11.38. (94.3)
11.39. (94.4)
11.40. (94.5)
11.41. (94.6)
11.42. (94.7)
11.43. (94.8)
11.44. (94.9)
11.45. (94.10)
11.46. (1)
11.47. (2)
11.48. (3)
11.49. (4)
11.50. (5)
11.51. (6)
11.52. (7)
11.53. (8)
11.54. (95.1)
11.55. (95.2)
11.56. (95.3)
11.57. (95.4)
11.58. (95.5)
11.59. (95.6)
11.60. (95.7)
11.61. (95.8)
11.62. (95.9)
11.63. (95.10)
11.64. (95.11)
11.65. (95.12)
11.66. (95.13)
11.67. (1)
11.68. (2)
11.69. (96.1)
11.70. (96.2)
11.71. (96.3)
11.72. (96.4)
11.73. (96.5)
11.74. (96.6)
11.75. (96.7)
11.76. (96.8)
11.77. (96.9)
11.78. (96.10)
11.79. (96.11)
11.80. (96.12)
11.81. (96.13)
11.82. (96.14)
11.83. (96.15)
11.84. (96.16)
11.85. (96.17)
11.86. (97.1)
11.87. (97.2)
11.88. (97.3)
11.89. (97.4)
11.90. (97.5)
11.91. (97.6)
11.92. (97.7)
11.93. (97.8)
11.94. (97.9)
11.95. (97.10)
11.96. (97.11)
11.97. (97.12)
11.98. (97.13)
11.99. (97.14)
11.100. (97.15)
11.101. (1)
11.102. (2)
11.103. (3)
11.104. (4)
11.105. (5)
11.106. (6)
11.107. (1)
11.108. (2)
11.109. (98.1)
11.110. (98.2)
11.111. (98.3)
11.112. (98.4)
11.113. (98.5)
11.114. (98.6)
11.115. (98.7)
11.116. (98.8)
11.117. (98.9)
11.118. (98.10)
11.119. (98.11)
11.120. (98.12)
11.121. (98.13)
11.122. (98.14)
12.1. (99.1)
12.2. (99.2)
12.3. (99.3)
12.4. (99.4)
12.5. (99.5)
12.6. (99.6)
12.7. (99.7)
12.8. (99.8)
12.9. (99.9)
12.10. (99.10)
12.11. (99.11)
12.12. (99.12)
12.13. (99.13)
12.14. (99.14)
12.15. (99.15)
12.16. (99.16)
12.17. (100.1)
12.18. (100.2)
12.19. (100.3)
12.20. (100.4)
12.21. (100.5)
12.22. (100.6)
12.23. (100.7)
12.24. (100.8)
12.25. (100.9)
12.26. (100.10)
12.27. (100.11)
12.28. (100.12)
12.29. (100.13)
12.30. (100.14)
12.31. (100.15)
12.32. (100.16)
12.33. (100.17)
12.34. (100.18)
12.35. (100.19)
12.36. (100.20)
12.37. (100.21)
12.38. (100.22)
12.39. (100.23)
12.40. (100.24)
12.41. (1)
12.42. (2)
12.43. (3)
12.44. (4)
12.45. (5)
12.46. (6)
12.47. (7)
12.48. (1)
12.49. (2)
12.50. (3)
12.51. (101.1)
12.52. (101.2)
12.53. (101.3)
12.54. (101.4)
12.55. (101.5)
12.56. (101.6)
12.57. (101.7)
12.58. (101.8)
12.59. (101.9)
12.60. (102.1)
12.61. (102.2)
12.62. (102.3)
12.63. (102.4)
12.64. (102.5)
12.65. (102.6)
12.66. (102.7)
12.67. (102.8)
12.68. (102.9)
12.69. (102.10)
12.70. (1)
12.71. (103.1)
12.72. (103.2)
12.73. (103.3)
12.74. (103.4)
12.75. (103.5)
12.76. (103.6)
12.77. (103.7)
12.78. (103.8)
12.79. (103.9)
12.80. (103.10)
12.81. (103.11)
12.82. (103.12)
12.83. (103.13)
12.84. (103.14)
12.85. (103.15)
12.86. (103.16)
12.87. (1)
12.88. (2)
12.89. (3)
12.90. (4)
12.91. (5)
12.92. (104.1)
12.93. (104.2)
12.94. (104.3)
12.95. (104.4)
12.96. (104.5)
12.97. (104.6)
12.98. (104.7)
12.99. (104.8)
12.100. (104.9)
12.101. (104.10)
12.102. (104.11)
12.103. (104.12)
12.104. (104.13)
12.105. (104.14)
12.106. (104.15)
12.107. (1)
12.108. (2)
12.109. (105.1)
12.110. (105.2)
12.111. (105.3)
12.112. (105.4)
12.113. (105.5)
12.114. (105.6)
12.115. (105.7)
12.116. (105.8)
12.117. (105.9)
12.118. (105.10)
12.119. (105.11)
12.120. (105.12)
12.121. (105.13)
12.122. (105.14)
12.123. (105.15)
12.124. (105.16)
12.125. (105.17)
12.126. (105.18)
12.127. (105.19)
12.128. (105.20)
12.129. (105.21)
12.130. (105.22)
12.131. (105.23)
12.132. (1)
12.133. (1)
12.134. (2)
12.135. (3)
12.136. (4)
12.137. (106.1)
12.138. (106.2)
12.139. (106.3)
12.140. (106.4)
12.141. (106.5)
12.142. (106.6)
12.143. (106.7)
12.144. (106.8)
12.145. (106.9)
12.146. (106.10)
12.147. (106.11)
12.148. (106.12)
12.149. (106.13)
12.150. (106.14)
12.151. (106.15)
12.152. (106.16)
12.153. (1)
12.154. (1)
13.1. (107.1)
13.2. (107.2)
13.3. (107.3)
13.4. (107.4)
13.5. (107.5)
13.6. (107.6)
13.7. (107.7)
13.8. (107.8)
13.9. (107.9)
13.10. (107.10)
13.11. (107.11)
13.12. (107.12)
13.13. (108.1)
13.14. (108.2)
13.15. (108.3)
13.16. (108.4)
13.17. (108.5)
13.18. (108.6)
13.19. (108.7)
13.20. (108.8)
13.21. (108.9)
13.22. (108.10)
13.23. (108.11)
13.24. (109.3)
13.25. (109.4)
13.26. (109.5)
13.27. (109.6)
13.28. (109.7)
13.29. (109.8)
13.30. (109.9)
13.31. (110.1)
13.32. (110.2)
13.33. (110.3)
13.34. (110.4)
13.35. (110.5)
13.36. (110.6)
13.37. (110.7)
13.38. (110.8)
13.39. (110.9)
13.40. (110.10)
13.41. (110.11)
13.42. (110.12)
13.43. (110.13)
13.44. (110.14)
13.45. (110.15)
13.46. (110.16)
13.47. (1)
13.48. (2)
13.49. (3)
14.1. (111.1)
14.2. (111.2)
14.3. (111.3)
14.4. (111.4)
14.5. (111.5)
14.6. (111.6)
14.7. (111.7)
14.8. (111.8)
14.9. (111.9)
14.10. (111.10)
14.11. (111.11)
14.12. (111.12)
14.13. (112.1)
14.14. (112.2)
14.15. (112.3)
14.16. (112.4)
14.17. (112.5)
14.18. (112.6)
14.19. (112.7)
14.20. (112.8)
14.21. (112.9)
14.22. (112.10)
14.23. (112.11)
14.24. (112.12)
14.25. (112.13)
14.26. (112.14)
14.27. (113.1)
14.28. (113.2)
14.29. (113.3)
14.30. (113.4)
14.31. (113.5)
14.32. (113.6)
14.33. (113.7)
14.34. (113.8)
14.35. (113.9)
14.36. (113.10)
14.37. (113.11)
14.38. (113.12)
14.39. (1)
14.40. (2)
14.41. (3)
14.42. (4)
14.43. (114.1)
14.44. (114.2)
14.45. (114.3)
14.46. (114.4)
14.47. (114.5)
14.48. (114.6)
14.49. (114.7)
14.50. (114.8)
14.51. (114.9)
14.52. (114.10)
14.53. (114.11)
14.54. (114.12)
14.55. (114.13)
14.56. (114.14)
14.57. (114.15)
14.58. (114.16)
14.59. (114.17)
14.60. (114.18)
14.61. (114.19)
14.62. (114.20)
14.63. (114.21)
14.64. (114.22)
14.65. (115.1)
14.66. (115.2)
14.67. (115.3)
14.68. (115.4)
14.69. (115.5)
14.70. (115.6)
14.71. (115.7)
14.72. (115.8)
14.73. (115.9)
14.74. (115.10)
14.75. (115.11)
14.76. (115.12)
14.77. (115.13)
14.78. (115.14)
14.79. (115.15)
14.80. (115.16)
14.81. (115.17)
14.82. (115.18)
14.83. (115.19)
14.84. (115.20)
14.85. (115.22)
14.86. (116.1)
14.87. (116.2)
14.88. (116.3)
14.89. (116.4)
14.90. (116.5)
14.91. (116.6)
14.92. (116.7)
14.93. (116.8)
14.94. (116.9)
14.95. (116.10)
14.96. (116.11)
14.97. (116.12)
14.98. (116.13)
14.99. (116.14)
14.100. (116.15)
14.101. (116.16)
14.102. (116.17)
14.103. (116.18)
14.104. (116.19)
14.105. (116.20)
14.106. (116.21)
14.107. (116.22)
14.108. (116.23)
14.109. (116.24)
14.110. (116.25)
14.111. (117.1)
14.112. (117.2)
14.113. (117.3)
14.114. (117.4)
14.115. (117.5)
14.116. (117.6)
14.117. (117.7)
14.118. (117.8)
14.119. (117.9)
14.120. (117.10)
14.121. (1)
14.122. (2)
14.123. (3)
14.124. (4)
14.125. (118.1)
14.126. (118.2)
14.127. (118.3)
14.128. (118.4)
14.129. (118.5)
14.130. (118.6)
14.131. (118.7)
14.132. (118.8)
14.133. (118.9)
14.134. (118.10)
14.135. (118.11)
14.136. (118.12)
14.137. (118.13)
14.138. (118.14)
14.139. (118.15)
14.140. (118.16)