Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA II. - Klasszikus erőterek

L. D. Landau, E. M. Lifsic (2014)

Typotex

Néhány jelölés

Néhány jelölés

Háromdimenziós mennyiségek

A háromdimenziós tenzorindexeket görög betűkkel jelöljük.

A térfogat-, felület- és hosszúságelemek: dV, df, dl.

Egy részecske impulzusa és energiája: p és ℰ.

A Hamilton-függvény: ℋ.

Az elektromágneses erőtér skalár- és vektorpotenciálja: φ és A.

Az elektromos és mágneses térerősségek: E és H.

A töltés- és áramsűrűség: ϱ és j.

Az elektromos dipólmomentum: d.

A mágneses dipólmomentum: 𝖒.

Négydimenziós mennyiségek

A négydimenziós tenzorindexeket az i,k,l,… latin betűkkel jelöljük; ezek a 0,1,2,3, értékeken futnak végig.

(+,–,–,–) szignatúrájú metrikát használjuk.

Az indexek fel- és lehúzása a (6.2) képlet szerint történik (6.2. oldal).

Egy négyesvektor komponensei: Ai=(A0,A).

A negyedrendű antiszimmetrikus egységtenzor: eiklm, ahol e0123=1 (a meghatározást lásd a  6.8. oldalon).

A négyes-helyzetvektor: xi=(ct,r).

A négyessebesség:ui=dxi∕ds.

A négyesimpulzus: pi=(ℰ∕c,p).

Az áram négyesvektora: ji=(cϱ,ϱv).

Az elektromágneses tér négyespotenciálja: Ai=(φ,A).

Az elektromágneses erőtér négyestenzora: Fik=(∂Ak/∂xi)–(∂Ai/∂xk) (Fik komponenseinek és az E, H vektoroknak a kapcsolatát lásd a  23.5. oldalon).

Az energia-impulzus négyestenzora: Tik (definícióját lásd a  32.15. oldalon).