Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

15. fejezet - Tárgymutató

15. fejezet - Tárgymutató

1 spinű szabad részecske

1/2 spinű hadronok

a

abszorpció

adott frekvenciájú sugárzás teljes valószínűsége

Airy-függvény

alacsonyenergiás tétel fékezési sugárzásra 1, 2

alacsonyenergiás tétel foton-hadron ütközésre

alakfaktor 1,, 2, 3

alakfaktor divergens része

alakfaktor, elektromágneses 1, 2, 3, 4, 5

alakfaktor, elektroné

alakfaktor impulzustérbeli alakja

alakfaktor, invariáns

alakfaktor képzetes részei

alakfaktor kiszámítása, elektroné

alakfaktor, mágneses

alakfaktor, töltésé

általánosított Laguerre-polinomok

amplitúdó 1, 2

amplitúdóhoz adott járulék

amplitúdó, Compton-szórásé

amplitúdó, első közelítésé

amplitúdó, folyamaté

amplitúdó, fotonszórásé

amplitúdó, foton-foton szórásé 1, 2

amplitúdó, invariáns 1, 2, 3, 4

amplitúdó, kiszámítása

amplitúdó, negatív frekvenciás

amplitúdó, párkeltési folyamaté

amplitúdó pólusrésze

amplitúdó pólusszingularitása

amplitúdó pólustagja 1, 2

amplitúdó reguláris része

amplitúdó, rugalmas előreszórásé

amplitúdó, rugalmas fotonszórásé

amplitúdó, síkhullámé

amplitúdó, szórási 1, 2

analitikus tulajdonságok, fotonpropagátoré 1, 2

anomális mágneses momentum 1, 2

anomális mágneses momentum, elektroné 1, 2, 3

anomális rész, hadron mágneses momentumáé

antihermitikus mátrixok

antikommutátorok

antirészecskék 1, 2

antirészecske-operátor

antiszimmetrikus, egységtenzor 1, 2

antiszimmetrikus, szintek hullámfüggvényei

antiszimmetrikus szórás 1, 2

antiszimmetrizálás

árammátrixelem

árammegmaradás követelménye

áramnak és foton négyesimpulzusának ortogonalitása

áramoperátor 1, 2

áramsűrűség, elektroné

áramsűrűség, négyesvektora

áramsűrűség, skalár részecskéé

áramsűrűség térbeli eloszlása

áramsűrűség-vektor

áram, átmeneti 1, 2, 3, 4, 5, 6

áram, átmeneti Fourier-transzformáltja

áram-négyesvektor

áram transzverzalitási feltétele

árnyékolási állandó

árnyékolás

aszimptotika, infravörös

aszimptotikus képletek

átlagolás, foton polarizációja szerint

átlagos energia, fotoné

átlagos energia, részecskéé

átlagos helicitás, fotoné

átlagos helicitás

átmeneti áram 1, 2, 3, 4, 5

átmeneti aram Fourier-komponensei

átmeneti áram, impulzusreprezentációban

átmeneti multipólusmomentum, elektromos

átmeneti multipólusmomentum, mágneses

átmeneti sűrűség

átmeneti vonalerősség

atomi energiaérték, kiválasztási szabály

atomi energiaérték, közepes

atomi energiaszint Zeeman-komponensei

atomi szintek sugárzási eltolódása

atomok sugárzása 1, 2

atomok sugárzása, elektromos típus

atomok sugárzása, mágneses típus

atomok sztatikus polarizálhatósága

atom dipólusmomentumának mátrixeleme

axiális szimmetria

azimutális szimmetria