Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

d

d

degeneráció foka

deuteron fotodezintegraciója

deuteron kiterjedése

dezintegráció hatáskeresztmetszete

de Broglie-hullámhossz

diagramnak a folyamat amplitúdójához adott járuléka

diagramok szerinti összegezés

diagramtechnika általános szabályai

diagram belső vonalai

diagram, háromfotonos szétsugárzásé

diagram külső vonalai

diagram, másodrendű 1, 2

diagram, negyedrendű 1, 2

diagram, nemszinguláris

diagram szabad végei

differenciális hatáskeresztmetszet 1, 2, 3, 4, 5

differenciális hatáskeresztmetszet, fékezési sugárzásé

differenciális hatáskeresztmetszet, foton párkeltéséé

differenciális hatáskeresztmetszet, háromfotonos szétsugárzásé

differenciális hatáskeresztmetszet, sugárzásé

differenciális valószínűség, sugárzásé

dipólusmomentum diagonális mátrixelemeinek korrekciói

dipólusmomentum, hidrogénatomé

dipólusmomentum mátrixelemei

dipólusmomentum operátora

dipólussugárzás

Dirac-egyenlet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Dirac-egyenlet, aszimptotikus alakú megoldása

Dirac-egyenlet, egyelektronos feladaté

Dirac-egyenlet, Hamilton-operátora

Dirac-egyenlet, invarianciája

Dirac-egyenlet külső térben, elektroné 1, 2

Dirac-egyenlet, külső térben

Dirac-egyenlet, megoldása

Dirac-egyenlet negatív frekvenciás megoldásai

Dirac-egyenlet, spinoralak

Dirac-egyenlet, spinorreprezentációban 1, 2, 3

Dirac-egyenlet, standard reprezentációban

Dirac-egyenlet, szimmetrikus alak 1, 2

Dirac-féle mágneses momentum, normális

Dirac-féle mágneses momentum

Dirac-konjugált

Dirac-mátrixok 1, 2

Dirac-mátrixok algebrája

Dirac-mátrixok spinorreprezentációban

Dirac-mátrixok, standard reprezentációban

disszociációs küszöb, neutroné

diszkrét energiaszintek

diszkrét spektrum 1, 2

diszkrét spektrum, hidrogénatomé

diszkrét spektrum, hullámfüggvényének korrekciója

diszkrét spektrum, hullámfüggvénye

diszkrét spektrum, megengedett energiaértékei

diszperziós előállítás, egylevonásos

diszperziós előállítás

diszperziós reláció 1, 2

diszperziós reláció, egyszeres

diszperziós reláció, egy változóra

diszperziós reláció, kétlevonásos

diszperziós reláció, kettős

diszperziós reláció, levonásos

divergencia, infravörös 1, 2, 3, 4, 5

divergens integrálok regularizációja

divergens járulék, virtuális fotonoké

divergens tag

Doppler-képlet

Doppler-kiszélesedés

Dyson-egyenletek 1, 2, 3

δ-elektronok