Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

f

f

explicit időfüggés

fáziseltolás 1, 2

fáziseltolás, Coulomb-térben

fáziseltolás, ultrarelativisztikus határesetben 1, 2

fázisszorzó

fázis, ultrarelativisztikus határesetben

fékezési sugárzás, árnyékolási hatás

fékezési sugárzás differenciális hatáskeresztmetszete

fékezési sugárzás, dipólusé

fékezési sugárzás energiája

fékezési sugárzás energiavesztesége

fékezési sugárzás hatáskeresztmetszete

fékezési sugárzás integrált hatáskeresztmetszete

fékezési sugárzás, kvadrupólusé

fékezési sugárzás, lágy kvantumoké

fékezési sugárzás lecsökkenése

fékezési sugárzás, mágneses térben

fékezési sugárzás, mágneses

fékezési sugárzás nemrelativisztikus eset

fékezési sugárzás potenciálfalról való visszaverődés esetén

fékezési sugárzás ultrarelativisztikus esetben 1, 2

fékezési sugárzás Weizsäcker-Williams-féle számítása

felcserélési szabály 1, 2

felcserélési szabályok, fermionoperátorok között

felcserélési szabály, Bose-féle 1, 2, 3

felcserélési szabály, operátoroké 1, 2

feles spinű hadronok

feltétel, renormálási

fénykvantumok

fényszórás

fermion 1, 2, 3, 4

fermionoperátorok 1, 2, 3

fermionoperátorok közötti felcserélési szabályok

fermion bispinor amplitúdói

Fermi-felcserélési összefüggések 1, 2, 3

Fermi-statisztika 1, 2

Feynman-diagramok, fotonszorásé

Feynman-diagramok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Feynman-diagramok, elektron–elektron szórásé

Feynman-féle körüljárási szabály

Feynman-integrálok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Feynman-integrálok regularizálása

Feynman-szabály

fiktív fotontömeg

fiktív háromfotonágú csúcs 1, 2

finomfelhasadás

finomszerkezeti állandó

fizikai elektronvégek esete

fizikai tartományok 1, 2

folytonos elektronvonal

folytonos ívek, diagramé

folytonos spektrumú eset 1, 2

forgási energia

forgási nívók különbsége

fotodezintegráció, deuteroné

fotoeffektus hatáskeresztmetszete

fotoeffektus hatáskeresztmetszete

fotoeffektus, nemrelativisztikus eset

fotoeffektus, relativisztikus eset

fotoeffektus, teljes hatáskeresztmetszete

fotonabszorpció, elektromos dipólus-kölcsönhatás esetén

fotonabszorpció mátrixeleme 1, 2

fotonemisszió, mátrixeleme

fotonemisszió, valószínűségsűrűsége

fotonhullám

fotonok emissziója ultrarelativisztikus esetben

fotonok polarizációjának szórási amplitúdója

fotonok szórásának hatáskeresztmetszete

fotonok

fotonpropagátor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

fotonpropagátor analitikus tulajdonságai

fotonpropagátor aszimptotikus viselkedése

fotonpropagátor impulzusreprezentációban

fotonpropagátor longitudinális része

fotonpropagátor transzverzális része

fotonszámok

fotonszórás amplitúdója

fotonszórás Feynman-diagramjai

fotontömeg, fiktív

fotontömeg

foton abszorpciós hatáskeresztmetszete

foton, elektromos típusú 1, 2, 3

foton-elektron szórás diagramja 1, 2

foton–foton szórás 1, 2, 3

foton–foton szórás amplitúdója 1, 2

foton–foton szórás tenzora

foton hullámfüggvénye 1, 2

foton kisugárzásának teljes valószínűsége

foton koherens szóródása mag terében

foton, mágneses típusú 1, 2, 3, 4

foton-mátrixelem 1, 2

foton párkeltésének differenciális hatáskeresztmetszete

foton párkeltésének teljes hatáskeresztmetszete

foton polarizációja szerinti átlagolás

foton polarizációja

foton polarizációs négyesvektorai

foton, polarizált állapotai

foton sajátenergiás függvénye

foton sajátenergiás korrekciói

foton sűrűségmátrixa

foton szabad propagátora

foton, száma

foton szórási amplitúdója kis frekvenciák esetén

foton szóródása elektronon 1, 2

foton, teljesen polarizált

foton terjedési függvénye

foton–vákuum állapot 1, 2

foton, virtuális

foton

Fourier-integrál 1, 2, 3, 4

Fourier-kifejtés

Fourier-komponensek 1, 2

Fourier-komponensek, átmeneti áramé

Fourier-komponensek, potenciális energiáé

Fourier-komponensek, skalárpotenciálé

Fourier-komponens, dipólusmomentumé

Fourier-komponens, háromdimenziós

Fourier-sor

Fourier-transzformáció, inverz 1, 2, 3

Fourier-transzformált 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7

Fourier-transzformált áramé

Fourier-transzformált, Coulomb-energiáé

Fourier-transzformált, Coulomb-potenciálé 1, 2

Fourier-transzformált, háromdimenziós

Fourier-transzformált, kölcsönhatási energiáé

Fourier-transzformált, koordinátafüggvényé

Fourier-transzformált, külső téré

Fourier-transzformált, potenciális energiáé

Fourier-transzformált, térerősségé

Fourier-transzformált, töltéseloszlásé

fő vonalak, multipletté

Franck–Condon-elv

frekvenciaeloszlás, kibocsátott fényé

független helicitásamplitúdók

Furry-reprezentáció

Furry-tétel 1, 2, 3