Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

h

h

hadronállapotok

hadronáram feles spinű hadronokra

hadronáram

hadronok elektrodinamikája 1, 2

hadronok elektromágneses alakfaktorai 1, 2, 3

hadronok elektromágneses alakfaktorainak izotóp tulajdonságai

hadronok elektromágneses kölcsönhatásai

hadronok hullámamplitúdói

hadronok multipólusmomentumai

hadronok nemének változása nélküli vertexoperátor

hadronok, nulla spinűek

hadronok polarizációs vektora

hadronpár keltése

hadron-antihadron pár

hadron elektromágneses szerkezete

hadron mágneses momentumának anomális része

hadron tömege

Hamilton-függvény 1, 2, 3

Hamilton-függvény, Dirac-egyenleté

Hamilton–Jacobi-egyenlet, relativisztikus

Hamilton-operátor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Hamilton-operátor, elektroné

Hamilton-operátor háromszoros kommutátora

Hamilton-operátor, hermiticitása

Hamilton-operátor kölcsönhatásé

Hamilton-operátor, kölcsönható részecskéé

Hamilton-operátor, közelítő 1, 2

Hamilton-operátor, nemrelativisztikus

Hamilton-operátor, perturbálatlan

Hamilton-operátor, perturbáló

Hamilton-operátor, relativisztikus tagjai

Hamilton-operátor, részecskéé 1, 2, 3

Hamilton-operátor sajátértékei, szabad részecskéé

Hamilton-operátor, spinortéré

Hamilton-operátor, téré 1, 2

hármasspinorok

harmonikus emisszió amplitúdója

harmonikus kisugárzási valószínűség, második

háromágú blokkok

Háromdimenziós Fourier-komponens

háromdimenziós operátor, spiné

háromdimenziós spinorok

háromfotonos szétsugárzás diagramja

háromfotonos szétsugárzás differenciális hatáskeresztmetszete

háromfotonos szétsugárzás, elektron–pozitron páré

háromfotonos szétsugárzás hatáskeresztmetszete

háromszoros kommutátor, Hamilton-operátoré

határsebesség

hatáskeresztmetszet 1, 2, 3, 4

hatáskeresztmetszet Born-féle

hatáskeresztmetszet Born-közelítésben

hatáskeresztmetszet, dezintegrációé

hatáskeresztmetszet, differenciális 1, 2, 3

hatáskeresztmetszet, elektromosan semleges hadronokon való szórásé

hatáskeresztmetszet, elektromos dipólusátmenetre

hatáskeresztmetszet, elektronok polarizációjára összegezett

hatáskeresztmetszet, elektron–elektron szórásé

hatáskeresztmetszet, energiaveszteségi 1, 2

hatáskeresztmetszet, fékezési sugárzásé

hatáskeresztmetszet, fotoeffektusé 1, 2

hatáskeresztmetszet, háromfotonos szétsugárzásé

hatáskeresztmetszet, indukált szórásé

hatáskeresztmetszet kiszámítása

hatáskeresztmetszet, lágy fotonok emissziójáé 1, 2, 3

hatáskeresztmetszet, mágneses dipólusátmenetre

hatáskeresztmetszet, müon–elektron szórásé

hatáskeresztmetszet, párkeltési folyamaté

hatáskeresztmetszet, polarizálatlan elektronok szórásáé

hatáskeresztmetszet, pozitron–elektron szórásé

hatáskeresztmetszet, rugalmas szórásé 1, 2

hatáskeresztmetszet sugárzási korrekciója

hatáskeresztmetszet, szórásé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

hatáskeresztmetszet, ultrarelativisztikus esetben

hatáskeresztmetszet végső alakja

hátraszórás 1, 2, 3

hátra fénykúp

Heisenberg-kép 1, 2, 3, 4, 5

Heisenberg-képbeli hullámfüggvény

Heisenberg-képbeli téroperátorok

Heisenberg-operátor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Heisenberg-operátor mátrixeleme

helicitás 1, 2

helicitásállapotok, hullámfüggvényei

helicitásállapotok közötti összefüggések

helicitásállapotok, részecskéé

helicitásállapotok, szimmetriatulajdonságai

helicitásamplitúdók, függetlenek

helicitásamplitúdók, szimmetriatulajdonságai

helicitásamplitúdók, szórásé

helicitás, elektroné

helicitás, kezdeti részeké

helicitás, közbenső részecskéé

helicitás, megmaradása ultrarelativisztikus esetben 1, 2

helicitás, részecskéé

helicitás-sajátállapotok

helicitás, végső részeké

helyettesítési szabály

hermiticitás, Hamilton-operátoré

hermiticitás, polarizációs tenzoré

hermitikus mátrix 1, 2

hidrogénatom dipólusmomentuma

hidrogénatom diszkrét spektruma

hidrogénatom ionizációs energiája 1, 2

hidrogénatom Stark-effektusa

hiperfelületek metszésvonala

hiperfinom felhasadás, atomi szinteké

hiperfinom szerkezet, komponensei 1, 2

hiperfinom szerkezet

hipergeometrikus függvény 1, 2

hullámamplitúdók, hadronoké

hullámamplitúdók, kezdeti hadronoké

hullámamplitúdók, végső hadronoké

hullámcsomag

hullámegyenlet, 1-nél nagyobb egész spinű részecskéké

hullámegyenlet, 1 spinű részecskéké

hullámegyenlet, 3∕2 spinű részecskéké

hullámegyenlet, Green függvénye

hulámegyenlet, nulla spinű részecskéké

hullámegyenlet

hullámfüggvények, diszkrét spektrumé

hullámfüggvények, helicitásállapotokéi

hullámfüggvények, negatív frekvenciásak

hullámfüggvenyek rendszere, folytonos spektrumban

hullámfüggvények, részecskéké

hullámfüggvények, sűrűségmátrixa

hullámfüggvény, elektronoké

hullámfüggvény, fotoné 1, 2, 3, 4

hullámfüggvény, Heisenberg-képbeli

hullámfüggvény, mágneses típusú fotoné

hullámfüggvány, molekuláé

hullámfüggvény, negatív frekvenciás

hullámfüggvény, normált

hullámfüggvény, pozitroné

hullámfüggvény, rezgőmozgást végző magoké

hullámfüggvény, Schrödinger-képbeli

hullámfüggvény, töltéskonjugált

hullámfüggvény, végállapoté

hullámvektor 1, 2

hullám fázisának deformációja

hurok, zárt 1, 2