Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

i, j

i, j

időegység alatt elnyelt energia

időrendezés

időrendezett sorozat

időrendező operátor

időtől nem függő Schrödinger-operátor

időtükrözés 1, 2, 3

időtükrözési operáció 1, 2

időtükrözési operátor, Stokes-paramétereké

időtükrözés, spinoroké

időtükrözés, töltéskonjugációé

impulzusátadás, kicsi

impulzusátadás, nagy

impulzusbizonytalanság

impulzusmegmaradás törvénye

impulzusmérés

impulzusmomentum, fotoné

impulzusmomentum, operátora

impulzusmomentum, transzformációs szabályai

impulzusreprezentáció

impulzussűrűség 1, 2

indukált emisszió

indukált szórás hatáskeresztmetszete

infravörös aszimptotika, propagátoré

infravörös divergencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

infravörös divergencia eltűntetése

infravörös katasztrófa 1, 2, 2

infravörös levágás

inkoherens szórás

integrálás parametrizálása 1, 2

integrálok kiszámítása négydimenziós tartományokra

integrált hatáskeresztmetszet, fékezési sugárzásé

intenzitásváltozás, spektrumvonalaké

intenzitás, sugárzásé

intenzitás, szórt fényé

invariancia, Dirac-egyenleté

invariancia, keresztezési

invariancia, relativisztikus 1, 2

invariáns alakfaktorok

invariáns amplitúdók 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

invariáns hatáskeresztmetszet

inverz Fourier-transzformáció 1, 2, 3

inverz transzformáció együtthatói

ionizációs energia, hidrogénatomé 1, 2

ionizációs veszteség, gyors részecskéké

ionizációs veszteség

irreducibilis ábrázolás

irreducibilis csúcsrészek

irreducibilis hármastenzor

irreducibilis négyestenzor

izoskalár operátor

izospin változók

izotópspin abszolút értéke

izotóp szimmetria

izotóp tulajdonságok, hadronok alakfaktoraié

izovektor operátor

Jacobi-determináns, transzformációé 1, 2

járulék, kétszeresen logaritmikus 1, 2

járulék, pólusdiagramoké