Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

r

r

Rayleigh-szórás

reakciócsatornák

reducibilis csúcsrészek

reducibilis diagramok

reducibilitás

redukált mátrixelem

reguláris rész, amplitúdóé

regularizációs feltétel, amplitúdóra

regularizáció, integráloké 1, 2, 3, 4, 5

regularizálás, divergens integráloké

regularizálás, Feynman-integráloké

relativisztikusan invariáns Maxwell-egyenletek

relativisztikus invariancia 1, 2, 3, 4, 5

relativisztikus konjugált

relativisztikus perturbációszámítás

relatív belső paritás

relatív korrekció

relatív nagyság, sugárzási eltolódásé

renormálás 1, 2, 3

renormálási állandó 1, 2

renormálási feltétel 1, 2

renormálás, elektronpropagátoré

renormálás, töltésé

renormálhatóság

renormált propagátor

reprezentáció, másodkvantálási

részcsoport, Lorentz-csoporté

részecskék és antirészecskék belső szimmetriája

részecskék, hullámfüggvényei

részecskék mágneses momentumai

részecskék spinoperátorai

részecskék

részecskeoperátor

részecske–antirészecske rendszer

részecske és antirészecske ütközése

részecske mozgása, külső térben

részlegesen polarizált fotonállapotok

részlegesen polarizált mag sugárzása

rezgési színkép

reziduumtétel

Riemann-függvény

Röntgen-nívók

rugalmas amplitúdó energiafüggése

rugalmas előreszórás amplitúdója

rugalmas folyamat amplitúdója

rugalmas fotonszórás amplitúdója

rugalmas koherens szórás tenzora

rugalmas szórás 1, 2, 3, 4, 5

rugalmas szórás, nemrelativisztikus esetben

rugalmas szórás, relativisztikus esetben

rugalmas szóródás, elektroné

rugalmas szóródás hatáskeresztmetszete 1, 2

rugalmas szóródás, két elektroné

Rutherford-hatáskeresztmetszet 1, 2

Rutherford-képlet