Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

sz

sz

szabad Dirac-egyenlet megoldása

szabad elektromágneses tér operátora

szabad fotonok propagátora

szabad propagátorok

szabad propagátor, fotoné

szabad részecskék propagátora

szabad részecskék

szabad szaggatott vonalak, gráfé

szabad végek, diagramé

szatellitek, miltipletté

szétsugárzási csatorna 1, 2, 3

szétsugárzási diagram járuléka

szétsugárzási fotonok szögeloszlása

szétsugárzási kölcsönhatás

szétsugárzási szórásamplitúdó

szétsugárzás két fotonra, elektron–pozitron páré

szétsugárzás, pozitróniumé

szétsugárzás valószínűsége

szférikus egységvektorok

szférikus tenzorok

szimmetriatulajdonságok, helicitásamplitúdóké

szimmetria, keresztezési 1, 2, szimmetria-összefüggések

szimmetria, töltés-hullámfüggvényé

szimmetrikus kombinációk

szimmetrikus négyesspinorok

szimmetrikus spinor

szimmetrikus szintek hullámfüggvényei

szimmetrikus szórás kiválasztási szabályai

szimmetrikus szórás

színképvonalak természetes kiszélesedése

szinteltolódás 1, 2

szinteltolódás második része

szinteltolódás, mezoatomé

szögeloszlás, fotonoké 1, 2

szögeloszlás, másodlagos elektronoké

szögeloszlás, sugárzásé 1, 2

szögeloszlás, sugárzás intenzitásáé

szögelosztás, szétsugárzási fotonoké

szórásamplitúdó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

szórásamplitúdó, Born-közelítésben

szórásamplitúdó, fotonok polarizációjáé

szórásamplitúdó, pontos

szórásamplitúdó, sugárzási korrekciói 1, 2

szórásamplitúdó, szórt elektroné

szórásamplitúdó, teljes 1, 2

szóráseltolódás

szórási csatorna

szórási hatáskeresztmetszet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

szórási hatáskeresztmetszet, elektroné

szórási hatáskeresztmetszet, polarizálatlan elektronoké

szórási hatáskeresztmetszet sugárzási korrekciója

szórási képletek, elektroné

szórási képletek, pozitroné

szórási szög 1, 2

szórási tenzor 1, 2, 3, 4

szórás antiszimmetrikus része 1, 2

szórás, centrális erőtérben

szórás elektromosan semleges hadronokon

szórás, elektroné müonon 1, 2

szórás, eltolási

szórás, gamma-sugaraké, deuteronnal

szórás, helicitásamplitúdói

szórás, indukált

szórás, inkoherens

szórás kiválasztási szabályai 1, 2

szórás, koherens 1, 2, 3

szórás, kombinált

szórás, nulla szögű

szórás, polarizálatlan részecskéké

szórás, Rayleigh-féle

szórás, rugalmas

szórás, skaláris része

szórás, skaláris része

szórás, szabad irányítású rendszereken

szórás szimmetrikus része

szórás típusú diagram

szórás, ultrarelativisztikus határesetben

szórás, utáni polarizáció

szóródás molekulákon

szóródás, polarizálatlan, fotonoké

szóródás, polarizálatlan elektronoké

szóródás, polarizálatlan elektronokon

szóródás polarizált elektronokon

szórt elektron szórási amplitúdója

szórt fény intenzitása

szórt részecske sebessége

sztatikus Poisson-egyenlet

sztatikus polarizálhatóság, atomoké

szuperkonvergencia

szuperpozíció elve

S-mátrix 1, 2, 3

S-mátrix elemei

s-szintek eltolódása