Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

v

v

vákuumállapot, elektromágneses téré

vákuumáram

vákuumbeli várható érték

vákuumpolarizáció 1, 2

vákuumpolarizációs járulék 1, 2

vákuum elektromos polarizációja

vákuum elektronos polarizációja

vákuum energiája

vákuum energiasűrűségének teljes megváltozása

vákuum Heisenberg-képbeli hullámfüggvénye

vákuum mágneses polarizációja

vákuum müonos polarizációjának járuléka 1, 2

vákuum müonos polarizációja

valódi elektron–pozitron pár keltése

valódi fotonvégek

valódi foton emissziója

valódi lágy fotonok emissziójának valószínűsége

valódi Lorentz-csoport

valódi négyesvektorok

valódi semleges részecskék 1, 2

valódi tenzor

valószínűségi amplitúdó

valószínűségsűrűség, fotonemisszióé

valószínűségsűrűség

valószínűség, bomlásé

valószínűség, Ej-sugárzásé

valószínűség, két cirkuláris polarizációé

valószínűség, lágy fotonok emissziójáé 1, 2

valószínűség, párkeltésé 1, 2

valószínűség, sugárzásé

valószínűség, valódi lágy fotonok emissziójáé

valós négyes egységvektorok

valós rész, energiaszinté

várható érték, vákuumbeli

variációs elv

vázdiagramok 1, 2, 3

végállapotbeli elektronok polarizációs vektora

végállapot hullámfüggvénye

végső hadronok bispinor amplitúdói

vegso hadronok hullamamplitudoi

végtelen kis elforgatás szöge

vektoriális részecskék

vektorpotenciál 1, 2

vektorrészecskék, nemzérus tömegűek

vektorrészecskék propagátora

vektortér kvantálása

vektor–bozon pár

vektor gömbi komponensei

vektor polarizációé

vertex 1, 2, 3, 4, 5

vertexdiagram

vertexfüggvény 1, 2

vertexfüggvény, pontos

vertexoperátor 1, 2, 3, 4, 5, 6

vertexoperátor, elektromágneses 1, 2

vertexoperátor elsőrendű korrekciója

vertexoperátor, hadronok nemének változása nélkül

vertexoperátor kétszeresen logaritmikus aszimptotikája 1, 2

vertexoperátor kiszámítása

virtuális állapotok

virtuális elektronvonalak

virtuális elektron

virtuális fotonok divergens járuléka

virtuális fotonok impulzusai

virtuális foton kisugárzása

virtuális foton

virtuális hadronvonal elvágása

virtuális részecskék

virtuális részecske

virtuális vonalak

visszalökődési energia, elektron esetén

visszalökődés effektusa

visszalökött mag polarizációja

vonalak intenzitásváltozása

vonalerősség, átmeneti