Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

NÉHÁNY JELÖLÉS*

NÉHÁNY JELÖLÉS* [1]

Négydimenziós jelölések

A négydimenziós tenzorindexeket λ,μ,ν,… görög betűk jelölik, ezek a 0,1,2,3 értékeket veszik fel.

A használt négyesmetrika (+–––). A metrikus tenzor gμν(g00=1,g11=g22=g33=–1).

A négyesvektor komponenseinek jelölése: aμ=(a0,a).

A képletek írásmódjának egyszerűsítésére a négyesvektorok komponenseit jelölő indexeket gyakran elhagyjuk.[2] Emellett a négyesvektorok skalárszorzatát egyszerűen (ab) vagy ab alakban írjuk: ab≡aμbμ=a0b0–ab.

A négyes helyvektor xμ=(t,r). A négyes térfogatelem d4x.

A négyeskoordináták szerinti differenciálás operátora: ∂μ≡∂∕∂xμ.

A négyes antiszimmetrikus egységtenzor eλμνϱ, miközben e0123=–e0123=+1.

A négydimenziós δ-függvény: δ(4)(a)=δ(a0)δ(a).[1] * Megjegyzés. ∝ arányosság jele. ∼ nagyságrendi egyenlőség jele, ≈ közelítő egyenlőség jele, ≲ kisebb vagy azonos nagyságrendű, ≳ nagyobb vagy azonos nagyságrendű. (A szerk.)

[2] Ezt az írásmódot széleskörűen alkalmazzák az irodalomban. Az ábécé végessége és a fizika szükségletei közötti kompromisszum az olvasótól külön figyelmet igényel.