Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

Operátorok

Operátorok

Az operátorokat álló betűk jelölik.

A ψ-operátorokat kövér Ψ betűk jelölik.

Két operátor kommutátora vagy antikommutátora:

{f,g}±=fg±gf.

Az operátor transzponáltja f̃.

Az operátor hermitikus konjugáltja f+.

A töltéstükrözés operátora C.[3]

A tértükrözés oprátora P.2

Az időtükrözés operátora T.[4][3] Az angol charge – töltés, parity – párosság szavak kezdőbetűi.

[4] A T betű az operátorok időrendezett szorzatát is jelöli.