Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

Mátrixelemek

Mátrixelemek

Az F operátor mátrixeleme az i kezdeti állapotból az f végállapotba való átmenetre vonatkozóan: Ffi vagy ⟨f∣F∣I⟩. Az |I⟩ jelölést használjuk az állapot általános szimbólumaként, függetlenül bármilyen konkrét reprezentációtól, amelyben hullámfüggvénye kifejezhető. Az ⟨f| jel a („komplex konjugált”) végállapot szimbóluma.[5]

Az előbbieknek megfelelően ⟨s∣r⟩ jelöli az r kvantumszámokkal jellemzett rendszer kifejtési együtthatóit az s kvantumszámú állapotok szerinti szuperpozícióban: |r⟩=∑s|s⟩⟨s∣r⟩.

A szférikus tenzorok redukált mátrixelemei: ⟨f∣∣F∣∣i⟩.[5] Dirac jelölései.