Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

Dirac-egyenlet

Dirac-egyenlet

A Dirac-mátrixok: γμ, (γ0)2=1, (γ1)2=(γ2)2=(γ3)2=–1. Az α,β mátrixok: α=γ0γ, β=γ0. A spinor és a standard reprezentációbeli kifejezések: (21,3), (21,16), (21,20).

γ5 =–iγ0γ1γ2γ3, (γ5)2=1 [lásd ()-at.]σμν =(1/2)(γμγν–γνγμ) [lásd ()-t.]

Négyesvektor és Dirac-mátrixok szorzata: â=(αγ)≡aμγμ.

Dirac-féle konjugálás: ψ̄=ψ∗γ0.

A Pauli-mátrixok:σ=(σx,σy,σz) [lásd (20,8)-at].

Négyesspinor indexek: α,β,… és α̇,β̇,…, ezek az 1,2 és 1̇,2̇ értékeket veszik fel.

Bispinor indexek: i,k,l,…, felvett értékek: 1,2,3,4.