Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

Állandók

Állandók[6]

Planck-állandó: ℏ=1,055⋅10–27erg⋅s.

Finomszerkezeti állandóα=e2∕ℏc;1∕α=137,04.

Bohr-sugár: ℏ2∕me2=5,292⋅10–9cm.

Klasszikus elektronsugár: re=e2∕mc2=2,818⋅10–13cm.

Az elektron Compton-hullámhossza: ℏ∕mc=3,862⋅10–11cm.

Az elektron nyugalmi energiája: mc2=0,5110⋅106eV.

Az energia atomi egysége: me4∕ℏ2=4,360⋅10–11erg=27,21 eV.

Bohr-magneton: eℏ∕2mc=9,274⋅10–21erg⋅gauss–1.

Protontömeg: mp=1,673⋅10–24g.

A proton Compton-hullámhossza: ℏ∕mpc=2,103⋅10–14cm.

Magmagneton: eℏ∕2mpc=5,051⋅10–24erg⋅gauss–1.[6] A szerzők e kötetben az elméleti fizikában megszokott egységrendszert használják, amelynek néhány mennyisége eltér az SI nemzetközi mértékegység-rendszerben használhatótól. Ezek a következők: 1CGSE=0,334564⋅10–9 C 1eV=1,60219⋅10–19 J 1erg=10–7 J 1Gs=10–4 T