Ugrás a tartalomhoz

POLITOLÓGIA - A politika és a modern állam Pártok és ideológiák

Bihari Mihály

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.

A demokrácia mint politikai érték

A demokrácia mint politikai érték

A társadalom politikai rendszerének alapértéke a demokratikus hatalomgyakorlás, szemben az elnyomással, a szervezeti vagy személyi önkényuralommal és diktatúrával.

A diktatúra és a demokrácia egymást kizáró kategóriák és hatalomgyakorlási módok. A politikai rendszer pozitív értéke a demokrácia, míg negatív értéke a diktatúra.

A szabadság, az egyenlőség és a demokrácia egymással szorosan, sőt elválaszthatatlanul összefüggő, egymás érvényesülését is meghatározó politikai értékek.

Ugyanakkor a szabadság az egyenlőség által, az egyenlőség pedig a szabadság értéke által korlátozott. A politikai szabadság: az egyenlőek és az egyenlően szabadok szabadságát jelenti. A politikai egyenlőség: a szabadok egyenlősége. Bármelyik érték eltúlzása, a másik érték általi korlátozottság megszűnése eltorzítja a demokráciát. Az egyenlőség nélküli szabadság egyenlőtlenséghez, önkényuralomhoz, anarchiához, a szabadság nélküli egyenlőség pedig egyenlősdihez, kollektivista diktatúrához vezet.

A demokrácia, a demokratikus politikai rendszer az egymást kölcsönösen korlátozó szabadság és egyenlőség értékkövetelményeken és garanciákon nyugszik. A demokráciát ezért úgy is definiálhatjuk, mint a szabadság és a politikai egyenlőség együttes érvényesülését biztosító hatalmi berendezkedést.

A demokrácia, a szabadság és az egyenlőség szoros összekapcsolását mutatja a következő ábra:

3

A szabadság és az egyenlőség egymásra reflektáló, egymást korlátozó, harmonizált értékek. A két érték együttes és harmonizált érvényesülése jelenti a demokrácia értékének érvényesülését.