Ugrás a tartalomhoz

CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZ

Dr. Gábris Gyula, †dr. Marik Miklós, dr. Szabó József

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ

1. fejezet - Földünk a világegyetemben

1. fejezet - Földünk a világegyetemben

Könyvünk első részében előbb a csillagászat, mint évezredek óta folytatott kulturális tevékenység – tapasztalati ismeretszerzés, megértés, magyarázat – rövid történeti áttekintése olvasható (Az emberiség világszemléletének fejlődése), majd az asztronómia klasszikus ágával, az égitestek éggömbön elfoglalt helyének meghatározásával, a Földről megfigyelhető látszólagos mozgásaival, ennek következményeivel, s főként a térbeli- és időbeli tájékozódásban betöltött szerepével foglalkozunk (Szférikus csillagászat). Számos földrajzi jelenség nem érthető és magyarázható meg, csak akkor, ha a Föld bolygótulajdonságait – alakját, mozgásait stb. – ismerjük, és ezeknek következményeit évezredekre vagy akár évmilliókra visszamenőleg felmérjük. Ezt vizsgálja a harmadik fejezet (A Föld mint égitest).

  1. Az emberiség világszemléletének fejlődése

  2. Szférikus csillagászat

  3. A Föld mint égitest