Ugrás a tartalomhoz

CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZ

Dr. Gábris Gyula, †dr. Marik Miklós, dr. Szabó József

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ

5. fejezet - A világmindenség szerkezete és keletkezése

5. fejezet - A világmindenség szerkezete és keletkezése

Ebben a részben a csillagászati kutatások tárgyát képező égitesteket ismertetjük – elsősorban abból a célból, hogy a Földnek a világmindenségben elfoglalt helyét megismerhessük. Kiemelt jelentősége van földrajzi szempontból is központi csillagunknak, a Napnak, mint a földi folyamatok fő extraterresztrikus energiaforrásának, valamint a bolygók (és holdjaik) vizsgálatának. Ez utóbbiak egyre gyorsuló és részletesebb megismerése a földtudományok fejlődését is nagyban előreviszi.

Ezeket a témákat a következő fejezetekben dolgoztuk fel:

  1. A Naprendszer

  2. A Tejútrendszer

  3. Az extragalaxisok

  4. Az Univerzum keletkezésére vonatkozó elméletek