Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Elmélet kontra gyakorlat

Elmélet kontra gyakorlat

A harmadik évezred elején az elmélet és a gyakorlat ijesztő divergenciájának vagyunk tanúi. A pedagógia megpróbálkozott megteremteni a maga tudományosan rendszerezett multidiszciplináris elméleti rendszerét, a kutatók egyidejűleg folyamatosan feltárták azokat a problémákat, amelyekkel a pedagógiai gyakorlat küszködött. Mégis az oktatás világválságával összefüggő súlyos kérdés az iskola működésének alacsony hatásfoka. Az újabb és újabb elméletek ugyanis vajmi kevéssé hatottak, hatnak a gyakorlatra. A multidiszciplináris oktatáselmélet – mely elméleti és alkalmazott, kísérleti, fejlesztő, gyakorlati pedagógia egyidejűleg – sem képes megoldani a felmerülő problémákat. Az elmélet és a gyakorlat elszakadásával, különválásával, önálló életet élésével találkozhatunk lépten-nyomon.

Az elméleti alapvetések, elképzelések, megállapítások, tételek, elvek formájában, a legjobb szándék ellenére is „ünnepnapiak” maradnak mindaddig, amíg nem érintik meg, nem hatnak, nem befolyásolják kellő mértékben a „hétköznapi” gyakorlatot. Mindez pesszimizmust, cinizmust válthat ki mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat szakembereiben.

Vajon van-e még esély a két szint integrálódására, vagy a köztük levő szakadék tovább mélyül? Létezik-e „érvényes” paradigma, melynek explicitté tétele megteremtheti azt az értelmezési keretet, melyben a gyakorlat elemzése, értelmezése, mérése hatékonyabbá válik? Mindez nyitott kérdés.