Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

Az oktatáselmélet (didaktika), azaz a tanítás-tanulás komplex, a különböző tudományos területek által befolyásolt, történetileg változó koncepciókon keresztül fejlődött. Az oktatáselméleti irányzatok történeti kialakulása, változása, integrációja, párbeszéde nem egy lineáris folyamat eredménye, hanem a különböző felfogások változása, egyiknek a másikból való kifejlődése, illetve párhuzamossága.

Célunk az volt, hogy az oktatáselméleti irányzatok kibontakozását, differenciálódását, a különböző felfogások integrációját, párbeszédét áttekintve napjaink sokszínű irányzataiban is eligazítást nyújtsunk. Reményeink szerint az egyes irányzatokkal való megismerkedésen túl az önálló értékelés, kritikai elemzési és választási készség is kialakul az olvasóban.

Mindezzel az eligazodást és a kritikai állásfoglalást együttesen szerettük volna szolgálni.