Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

  1. Hasonlítsa össze Comenius és Herbart oktatáselméleti felfogását!

  2. Milyen hasonlóságokat és különbségeket talál az optimális elsajátítás és az ATImodellek között?

  3. A megadott szakirodalom felhasználásával jellemezze részletesebben az egyik alternatív oktatási koncepciót!

  4. Dolgozzon ki szempontokat az oktatáselméleti irányzatok felismerésére!

  5. Válasszon ki egy oktatási irányzatot, s gondolja át, hogy milyen kulcsszavak segítségével lehetne a téma feldolgozásához szakirodalmat gyűjteni! Keressen ki a témához néhány adekvát szakirodalmat!

  6. A szakirodalom alkotó alkalmazásával tanítsa meg mikrotanítási gyakorlaton a legfontosabb oktatáselméleti koncepció egyikét!

  7. Készítsen vázlatot egy elképzelt párbeszédről, mely például Maria Montessori és Peter Petersen között folyhatott volna!

  8. Álmodjon meg egy „saját” oktatási koncepciót és írja le „Az én iskolám” címmel!

  9. Rajzolja le egy alternatív iskola tantermét!

  10. Töltse ki az alábbi táblázat hiányzó oszlopait!

A reformpedagógiai irányzatok rögzítéséhez

Reformpedagógia irányzat

Filozófia

Szervezeti forma

Módszer

Eszköz

Eljárás

 

biológiai-antropológiai

    

Waldorf

     
  

csoportmunka

   
    

nyomda