Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

  1. Állítson össze egy 10-15 elemből álló tulajdonságlistát, s egy osztály tanulóival rangsoroltassa a tulajdonságokat aszerint, hogy mennyire lényegesek a jó tanár jellemzésében. Elemezze, értelmezze az eredményt!

  2. Írassa le 8, 10, 14, 18 éves tanulókkal, hogy szerintük mi jellemzi a jó pedagógust! Melyek a különböző életkorban azonosnak, illetve eltérőnek ítélt tulajdonságok?

  3. Elemezzen egy tanítási órát az ott meghozott döntések szempontjából! A döntések okait próbálja indokoltatni az órát tartó pedagógussal. (Ha mód van rá, készítsen hang- vagy videofelvételt és azt elemezzék közösen.) Tárja fel a kapcsolatot a gondolkodás és a cselekvés között!

  4. Csoportosítsa a döntéseket Sutcliffe és Whittfield felosztása szerint!

  5. Elemezzen egy órát abból a szempontból, hogy ott milyen tartalmú és szintű tudás irányította a cselekvést! Ha szükséges, kérdezze ki az órát tartó pedagógust is!