Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

ATKINSON, T.–CLAXTON, G. (szerk.) (2000): The Intuitive Practitioner. On the value of not always knowing what one is doing. Open University Press, Buckingham.

BALLÉR ENDRE (összeállította) (1983): Pedagógia III. A pedagógus (kísérleti jegyzet, kézirat). Budapest.

BORKO, H.–PUTMAN, R. (1996): Learning to teach. In: Calfee, R.–Berliner, D. (szerk.): Handbook of Educational Psychology. MacMillan, New York, 673–708.

BROWN, S.–MCINTYRE, D. (1993): Making sense of teaching. Open University Press, Buckhingham.

CALDERHEAD, J. (1966): Teachers: Beliefs and Knowledge. In: Calfee, R.–Berliner, D. (szerk.): Handbook of Educational Psychology. MacMillan, New York, 709–725.

CLARK, C. M.–PETERSON, P. L. (1986): Teachers’ thought processes. In: Wittrock, M. C. (ed.): Handbook of Research on Teaching (3 ed.). MacMillan, New York, 231–263.

ERAUT, M. (2000): The Intuitive Practitioner: A critical overview. In: Atkinson, T.–Claxton,

G. (szerk.): The Intuitive Practitoner. Open University Press, Buckingham, 255–268.

EYSENCK, MICHAEL W.–KEANE, MARK T. (1997): Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

FALUS IVÁN (1985): A videotechnika alkalmazása a tanári döntéshozatal kutatásában. In: Képmagnetofon alkalmazása a képzésben és továbbképzésben V. OOK, Veszprém, 41–55.

FALUS IVÁN (1986): A mikrotanítás elméleti és gyakorlati kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest.

FALUS IVÁN (2001a): Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Falus Iván–Báthory Zoltán (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest, 213–234.

FALUS IVÁN (2001b): A gyakorlat pedagógiája. In: Golnhofer Erzsébet–Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 13–27.

FALUS IVÁN–GOLNHOFER ERZSÉBET–KOTSCHY BEÁTA–M. NÁDASI MÁRIA–SZOKOLSZKY ÁGNES (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest.

GRIFFITHS, M.–TANN, S. (1992): Using reflective practice to link personal and public theories. Journal of Education for Teaching, 68–84.

GROSSMAN, P. (1990): The Making of a Teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education. Teachers College Press, New York.

KORTHAGEN, F. A. J.–WUBBELS, TH. (1996): Characteristics of reflective practitioners: towards an operationalization of the concept of reflection. Teachers and teaching: theory and practice, 1. 51–72.

KÓSÁNÉ ORMAI VERA–ZÁNKAY ANDRÁS (1985): Szempontok a nevelési konfliktushelyzetek megoldásának elemzéséhez. In: Kósáné–Münich (szerk.): Szocializációs zavarok – beilleszkedési nehézségek. Tankönyvkiadó, Budapest.

MITCHEL, J.–MARLAND, P. (1989): Research on Teacher Thinking: The next Phase. Teaching and Teacher Education, 2. 115–128.

PAJARES, M. F. (1992): Teacher’s Beliefs and Educational Research: Cleaning Up a Messy Construct, Rewiew of Educational Research, 3. 307–332.

POLLARD, A.–TRIGGS, P. (1997): Reflective Teaching in Secondary Education. Cassel, London.

RICHARDSON, V. (ed.) (1997): Constructivist Teacher Education. Falmer Press, London.

SALLAI ÉVA (1994): A pedagógusmesterség tartalma és tanulhatósága, különös tekintettel a

pedagógusszemélyiség kialakulására. (Bölcsészdoktori disszertáció, ELTE.)

SCHÖN, D. A. (1983): The reflective practitioner. How professionals think in action. Temple

Smith, London.

SHULMAN, L. (1986): Paradigms and research programs in study of teaching. In: Wittrock, M. C. (ed.): Handbook of Research on Teaching. (3 ed.) MacMillan, New York, 3–36.

SHAVELSON, R. J. (1973): What is the basic teaching skill? Journal of Teacher Education, 1. 144–151.

SUTCLIFFE, J.–WHITTFIELD, R. (1979): Classroom Based Teaching Decisions. In: Egglestone, J. (ed.): Teacher decision-making in the classroom. 9–38.

SZEKSZÁRDI JÚLIA (1995): Utak és módok. Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről. IFA – Magyar ENCORE, Budapest.

TAMIR, P. (1988): Subject Matter and Related Pedagogical Knowledge in Teacher Education. Teaching and Teacher Education, 2. 99–110.

UNGÁRNÉ KOMOLY JUDIT (1985): A pedagógiai képességek és az önismeret fejlesztése a

csoportos pedagógiai gyakorlatokon a tanítóképző főiskolákon. In: Képmagnetofon alkalmazása a képzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém.

VILLAR, L. M. (1995): Reflective Teaching. In: International Encyclopedia of Teaching and

Teacher Education. Pergamon, London, 178–185.

WINITZKY, N.–KAUCHAK, D. (1997): Constructivism in Teacher Education. Applying Cognitive Theory to Teacher Learning. In: Richardson, V. (szerk.): Constructivist Teacher Education. Falmer, London, 59–83.

WUBBELS, T. (1992): Taking account of student teachers’ preconceptions. Teaching and Teacher Education, 2. 137–149.

ZEICHNER, K. M.–LISTON, D. P. (1996): Reflective Teaching. An Introduction. Lawrance Erlbaum, Mawah.