Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

  1. Szakmai érdeklődésétől függően önállóan dolgozza fel a tanulásra vonatkozó elképzelések alakulását a következő területek valamelyikén: etológia (vagyis az állati tanulás), a gépi tanulás folyamata (mesterséges intelligencia), a kulturális antropológia a tanulásról, szociológia és tanulás. Önállóan derítse fel a téma irodalmát is!

  2. Neveléstörténeti kézikönyvek felhasználásával derítse ki, hogy a következő pedagógiai gondolkodók az ebben a fejezetben bemutatott tanulásfelfogások, pedagógiai tanulásértelmezések közül melyikkel jellemezhetők elsősorban: Aquinói Tamás, Rotterdami Erasmus, Jean-Jacques Rousseau, Johann Friedrich Herbart, Ernst Meumann, Nagy László!

  3. Saját szakja valamely résztémájának tanítását gondolja végig a cselekvés pedagógiájának megfelelő, illetve konstruktivista tanulásszemléleti alapon! Készítsen két tematikus tervet, amelyben ezeket figyelembe veszi!

  4. Válassza ki saját szakjának valamely résztémáját, s gondolja végig, fogalmazza meg, hogy ezen a területen a gyerekeknek milyen fogalmi váltásokon kell keresztülmenniük tanulmányaik során! Ha van módja rá, akkor végezzen kis mintán vizsgálatot is, hogy az Ön által feltételezett képek, felfogások, paradigmák valóban léteznek-e a gyerekek fejében!

  5. Hallgatói csoportok körében vagy más, pedagógiával foglalkozó csoportban mérje fel, milyen tanuláselképzeléssel rendelkeznek kollégái, hallgatótársai! Vizsgálhatja a tudományos kutatáshoz való viszonyt, a tanulás logikájával kapcsolatos elképzeléseket, az empíriához való viszonyt stb.