Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

Az oktatási célok tehát a nevelési célrendszer részét képezik, az oktatás hatására a tanulók fejlettségében tervezett változásokat tartalmazzák. Kiválasztásukkor a céltételezőknek, a központi szakmai szerveknek, tantestületeknek, tanítóknak és tanároknak döntéseik során bonyolult, egymásnak sokszor ellentmondó, különböző értékeket és érdekeket megjelenítő szempontokat kell figyelembe venniük és lehetőség szerint összehangolniuk (például társadalmi szükségletek, nevelésfilozófiai megfontolások, pedagógiai, pszichológiai tudás, kliensi érdekek).

A megválasztott célok irányítják a pedagógiai tevékenységet, befolyásolják az oktatás tartalmának, stratégiájának, szervezési módjainak, módszereinek és eszközeinek megválasztását, és az eredményesség ellenőrzésének kritériumrendszerét képezik.

Annak érdekében, hogy az oktatás céljai a felsorolt funkciókat hatékonyan tudják szolgálni, szükség van az általános, távlati célok rész-, illetve köztes célokra bontására és rendszerbe illesztésére (taxonomizálás), valamint az adott tartalom sajátosságainak és a tanulók lehetséges fejlesztési szintjének figyelembevételével a célok és követelmények specifikus, operacionalizált megfogalmazására.