Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

 1. Osztályozza a NAT-ban található következő célokat a személyiségfejlesztés különböző területei szerint, és elemezze őket összetettségük szempontjából!

 • A fény és az elektron részecske- és hullámtermészetének értelmezése.

 • Reális véleményalkotás az atomenergia felhasználásának lehetőségeiről, szükségleteiről és kockázatáról.

 • A tapasztalatok kifejezése szóban, rajzban, írásban.

 • Térbeli tájékozódás az útvonalrajzok, térképvázlatok alapján (iránytű segítségével is).

 • Az élet tisztelete, a természet épsége, ha kell, megvédése iránti igény és pozitív beállítódás.

 • Az élmény képi megfogalmazásának képessége.

 • A legfontosabb hímzési technikák elsajátítása.

 • Legyen türelmes és önzetlen a gondozásban és ápolásban.

 • Pontosodjon labdatovábbítása kézzel, lábbal.

 • Képesség a saját problémafeldolgozásra a művészi élményen keresztül.

 1. Gyűjtsön példákat a NAT-ból saját szakterületéről egymással összefüggő, de különböző szintű követelményekre!

 2. Bontsa részcélokra a „kommunikációs képesség fejlesztése” általános célkitűzést!

 3. Elemezze a következő felvételi feladatokat abból a szempontból, hogy a tudás, illetve gondolkodás milyen szintjét mérik!

a) Az alábbi felsorolt szerzőket, címeket, műfajokat helyezze el a táblázatban!

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi, A Pál utcai fiúk, Andersen, népmese, ballada, Molnár Ferenc, A teáskanna, Prométheusz, Petőfi Sándor, mítosz, elbeszélő költemény, műmese, János vitéz, Kőműves Kelemenné

szerző cím műfaj

b) Az alábbi kakukktojások kezdőbetűiből az egyik legfontosabb emberi tevékenység megnevezése kombinálható össze. Melyik ez a szó?

kőris

éden

alma

füge

nyír

Ford

Audi

Opel

Benz

Subaru

zongora

trombita

furulya

oboa harsona

 

Ohm

Coulomb

Newton

Pascal

David

sík

kúp

henger

gömb

tetraéder

össze

át

be

ez

meg

c) Válassza ki és aláhúzással jelölje, hogy az alábbi műemlékek közül melyek a román stílusúak!

lébényi templom

diósgyőri vár

kassai Szent Erzsébet-templom

visegrádi királyi palota

jáki templom

egregyi templom

5. Keressen a NAT-ból olyan követelményeket, amelyek Bloom taxonómiájának egyes szintjeire vonatkoznak!

6. Fogalmazzon meg saját szaktárgyából olyan feladatokat, amelyek Bloom kognitív fejlesztési taxonómiájának egyes szintjeire vonatkoznak!

7. Keressen a NAT-ból saját szakterületéről a Mager-féle követelményeket legalább részben teljesítő „viselkedési célokat”!

8. Alakítsa át a NAT következő céljait viselkedési célokká!

 • Értse a hatalommegosztás szükségességét!

 • Ismerje az elsőfokú egyismeretlenes egyenlet és egyenlőtlenség megoldását!

 • Érdeklődjék az önkormányzatok munkája iránt!

 • Legyen tájékozott néhány alapvető általános nyelvészeti kérdésben!

 • Fogékonyság az irodalmi nyelv iránt.

 • A film hatásmechanizmusainak tudatosulása.

 • A gondolkodásmód, a kulturális környezet és a konkrét tárgy minősége közötti összefüggés felismerése.