Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

BEDNAR, A. K.–CUNNINGHAM, D.–DUFFY, TH. M.–PERRY J. D. (1992): Theory into Practice: How Do We Link? In: Duffy, Th. M.–Jonassen, D. H. (szerk.): Constructivism and the Technology of Instruction. A Conversation. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hilsdale, Hove, London.

CSAPÓ BENŐ (1999): A tudás minősége. Educatio, 3. 473–487.

CSAPÓ BENŐ (2002): Az iskolai műveltség: Elméleti keretek és a vizsgálati koncepció. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest, 11–36.

FALUDI SZILÁRD (1970): A tantervi anyag kiválasztásának elvi alapjai az általánosan művelő iskolában. Pedagógiai Szemle, 1. 50–61.

FALUDI SZILÁRD (1988): Tantervi szétforgácsoltság – tantárgyi integráció. Pedagógiai Szemle, 7–8. 629–639.

FERGE ZSUZSA (1976): Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága

(Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 4.) Akadémiai Kiadó, Budapest.

GAGNÉ, R. M.–BRIGGS, L. J. (1987): Az oktatáselmélet alapelvei. OOK, Budapest.

KÁDÁRNÉ FÜLÖP JUDIT (1978): Az értékelési taxonómia – általános pedagógiai perspektívából. Pedagógiai Szemle, 4.

LORÁND FERENC (1994): Egy épülő komprehenzív iskolamodellről. Iskolakultúra–Társadalomtudomány, 19. 14–34.

LORÁND FERENC (1997): Az egységes iskoláról. Új Pedagógiai Szemle, 1. 3–19.

NAGY JÓZSEF (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

NAGY LÁSZLÓ (1921): Didaktika gyermekfejlődéstani alapon. A nyolcosztályú egységes népiskola tanterve. Magyar Gyermektanulmányi Társaság, Budapest.

NAGY SÁNDOR (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest.

NAGY SÁNDOR (1993): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest.

NAHALKA ISTVÁN (1993): Irányzatok a természettudományos nevelés második világháború utáni fejlődésében. Új Pedagógiai Szemle, 1. 3–24.

NAHALKA ISTVÁN (1997): A NAT tanulásszemlélete. Új pedagógiai Szemle, 7–8. 9–26.

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (1985): A „rejtett tanterv”. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

TYLER, R. W. (1970): Basic Principles of Curriculum and Instruction. University Press, Chicago.