Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

A tanterv nem csupán az oktatás tananyagának kiválasztását, elrendezését szabályozó hivatalos dokumentum, hanem emellett hatással van a nevelés-oktatás tényleges folyamataira, eredményeire, sőt, az oktatási rendszer tartalmi szabályozásának eszköze is. Együtt jött létre és változott az iskolával. Irányító, előíró szerepe sokféle módon és formában érvényesült. Napjainkra az oktatás különböző tényezői közötti kapcsolatok megalapozása és a tanulók képességfejlődését szolgáló összetett tartalmak közvetítése áll funkcióinak előterében. Kidolgozásának, fejlesztésének elméleti és gyakorlati tapasztalatait a tantervelmélet összegezi, elemzi, általánosítja. Ennek másfél száz éves fejlődése során több koncepciója, paradigmája alakult ki.