Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

9. fejezet - Az oktatási folyamat (RÉTHY ENDRÉNÉ)

9. fejezet - Az oktatási folyamat (RÉTHY ENDRÉNÉ)

A fejezet témakörei

  • Az oktatási folyamat lényege, különböző szempontú megközelítése

  • Az oktatási folyamat különböző kiindulású és szintű megközelítései

  • Az önszabályozást kiépítő oktatási folyamat.

Bevezetés

Napjainkban, amikor a minőség az oktatásban jogos elvárás, a hangsúly egyre inkább magára a tanítási-tanulási folyamatra tevődik át, azaz a különböző célok fontosak, de a cél felé vezető út, a folyamat legalább annyira meghatározó. (Bonstingl, 1997: 11.)

Az oktatási folyamat a pedagógiai valóság azon része, amelyben az elméleti és gyakorlati problémák sűrűsödnek. Ez az a terület, ahol az oktatás számára alapvető az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat egymásra hatása.

Magát a folyamatot különböző szinteken értelmezhetjük. Tág értelemben jelenti a teljes iskolai képzési folyamatot, szűkebb értelemben pedig egy-egy tantárgy egy-egy témájának tanítási-tanulási folyamatát.

Az oktatási folyamat elméleti megközelítései interdiszciplináris részelméleteket integrálnak, így a kommunikációs elméletet, a szimbolikus interakcionalizmust, a kibernetikát, az információelméletet, a rendszerszemléletet, a konstruktivizmust s a humanisztikus pszichológia motivációs elméletét.

Az oktatási folyamat elemzése többféle módon mehet végbe, az eddigi felfogások kronologikus bemutatásából kiindulva napjaink elméleteinek felvázolásán át a saját koncepció kialakításáig jutva. Hitelesen azonban csak úgy lehet róla szólni, ha egy koncepcióra alapozottan építkezik a mondanivaló, ha a gyermekről, a tanulásról, tanításról, motivációról előzetesen egy egységes koncepciót alakítunk ki. Választásunk a legkézenfekvőbb út bejárására esett: az ismeretszerzés, gondolkodás és motiváció együttes önszabályozási képességét a tanulókban kialakító folyamat bemutatására. E fejezetben az alábbi kérdésekre kívánunk választ adni:

  • Melyek az oktatási folyamat különböző kiindulású és szintű megközelítései?

  • Miben ragadható meg az oktatási folyamat lényege?

  • Miben áll a tanulók önszabályozását kialakító oktatási folyamat?