Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

  1. Tervezze meg a tanultak alapján egy téma kifejtésének, feldolgozásának folyamatát!

  2. A megtervezett oktatási folyamatot értékelje a motiváció szempontjából!

  3. Hospitálások során rögzítse a tanár direkt és indirekt eljárásait!

  4. A hospitálások alkalmával készítsen órajegyzőkönyveket, majd elemezze azokat az oktatási folyamat koncepciója alapján!

  5. Készítsen önjellemzést saját kognitív és motivációs önszabályozási folyamatairól!

  6. Gondolja át a metakogníció tanításának eljárásait!

  7. Hogyan tanítaná meg a tudatos metakogníciót a tanulóknak? Használjon fel példát!

  8. Gondolja át egy konkrét tanítási óra motiváló eljárásait!

  9. Magyarázzon el társainak egy pedagógiai problémát! A magyarázatra való felkészülés közben figyelje meg és rögzítse saját gondolkodási stratégiáját!

  10. Tervezzen meg egy olyan ismeretterjesztő előadást általános iskolai korosztály számára, amely a hatékony tanulás elsajátíttatását célozza!