Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

AEBLI, H. (1983): Zwölf Grundformen des Lehrens. Pädagogik Einführung. Klett–Cotta.

ATKINSON, R. L.–ATKINSON, R. C.–SMITH, E. E.–BEM, D. J. (1996): Pszichológia. Osiris, Budapest.

BANDURA, A. (1986): Social foundations of thought and action: A social-cognitive theory.

Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey.

BARRETT, K. C.–MORGAN, G. A. (1995): Continuities and discontinuities in mastery motivation during infancy and toddlerhood: a conceptualisation and review. In: MacTurk, R. H.–Morgan, G. A.: Masteri motivation: origins, conceptualisations and aplications. 12. Avances in applied developmental psychology. Ablex Publishing Corporation. Norwood, New Jersey, 57–94.

BÁTHORY ZOLTÁN (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

B. NÉMETH MÁRIA (1998): Az iskolai és hasznosítható tudás: természettudományos ismeretek alkalmazása. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris, Budapest, 134–137.

BOEKARTS, M. (1999): Self-regulated learning: where we are today. International Journal of Educational Research, 445–457.

BOEKARTS, M. (2002): Bringing about change in the classroom: strengths and weaknesses of the self-regulated learning approach-EARLI Presidential. Learning and Instruction, 589– 604.

BOEKAERTS, M. (1987): Die Effekte von state- und trait-motivationaler Orientierung auf das Lernergebnis. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 1. 29–43.

BOEKAERTS, M. (1993): Being Concerned With Well-Being and With Learning. Educational Psychologist, 28. 2. 149–167.

BOEKAERTS, M. (1997): Self-regulated Learning: A New Concept Embraced by Researchers, Policy Makers, Educators, Teachers and Students. Learning and Instruction, 2. 161–186.

BONSTINGL, J. J. (1997): A minőség iskolái. A Teljes Körű Minőségi Menedzsment (TQM)

alkalmazása az iskolában. SCHOOL Bt., Nyíregyháza.

CARVER, CH. S.–SCHEIER, M. F. (2000): On the structure of behavioral self-regulation.

In: Boekaerts, M.–Printich, P. R.–Zeidner, M. (Eds.): Handbook of self-regulation. CA: Academie Press, San Diego.

CSAPÓ BENŐ (szerk.) (1998): Az iskolai tudás. Osiris, Budapest.

FLAVELL, J. H.–WELLMAN, H. M. (1977): Metamemory Perspectives on the development of memory and cognition. Hillsdale Erbaum.

GAGE, N. L.–BERLINER, D. C. (1988): Educational Psychology. Houghton Mifflin Company, Boston, Dallas, Geneva, Illinois, Palo Alto, Princeton, New Jersey.

GARDNER, H. (1991): The unschooled mind. How children think and how schools should teach. Basic Books, New York.

HUNT, J. MCV. (1965): Intrinsic motivation and its role in psychological development. In: Levine, D. (Hg.): Nebrasca Symposium on Motivation. University of Nebrasca Press, Lincoln, Nebrasca.

KOROM ERZSÉBET (1998): Az iskolai és a hétköznapi tudás: a természettudományi tévképzetek. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris, Budapest.

KUGEMANN, W. F. (1976): Megtanulok tanulni. Gondolat Kiadó, Budapest.

KUHL, J. (1992): A theory of self-regulation: Action versus state orientation, self-discrimination and some application. International Rewiew, 41. 97–129.

KÜRTI JARMILA (1990): A kognitív fejlődés és az iskolai tanulás. A neveléslélektani kutatások aktuális kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

LIERY–FENOUILLET (1996): Motivation et réussite scolaire. Duno Paris, 142. (Ford.: Csákvári Éva egy. hallg., ELTE BTK.)

MACLURE, S.–DAVIES, P. (1993): Learning to Think: Thinking to Learn. The Proceedings of the 1989 OECD-Conference organized by the Centre for Educational Research and Innovation. Ismerteti: Bán Sándor. Magyar Pedagógia, 3. 195–197.

MCKEACHIE, W. J.–PINTRICH, P. R.–LIN, Y. (1985): Teaching learning strategies. Educational Psychology, 20. 153–160.

NAGY SÁNDOR (1993): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest.

OLÁH ATTILA (1996): A megküzdés személyiségtényezői. Kandidátusi értekezés, ELTE BTK.

OSER, F. K.–BAERISWYL, F. J. (2001): Choreographies of Teaching: Bridging Instruction to Learning. In: Richardson, V. (ed.): Handbook of Research On Teaching. Fourt Edition. American Educational Research Association.

OROSZLÁNY PÉTER (1994): Tanári kézikönyv a tanulás tanításához. Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány, Budapest.

PINTRICH, P. R.–GARCIA, T. (1993): Motivation and self-regulation in the college classroom. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 7.

PRAWAT, R. S. (1998): Current self-regulation view of learning and motivation viewed through a Deweyan lens. American Educational Research Journal, 35. 2. 199–224.

PURDIE, N. M.–HATTIE, J. A. (1995): The effect of motivation training on approaches to learning and self-concept. British Journal of Educational Psychology, 65. 227–235.

RÉTHY ENDRÉNÉ (1995): Tanulási motiváció. Új Pedagógiai Közlemények. Budapest.

RÉTHY ENDRÉNÉ (1996): A tanulás. FPI, Budapest.

RHEINBERG, F.–KRUG, S. (2000): Motivationsförderung im Schulalltag. Hogrefe Verlag für Psychologie, Göttingen–Bern–Toronto–Seattle.

ROASSI, A.–BRYAN, P. (1993): Social class, context and development. In: Light, P.– Butterworth, G.: Context and cognition. N. J. Erlbaum, Hillsdale.

STEINER, G. F.–STOECKLIN, M. (1997): Fraction Calculation. A Didactic Approach to Constructing Mathematical Networks. Learning and Instruction, 3. 216.

SZITÓ IMRE (1987): A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológiai Füzetek. Budapest.

VOLET, S. E. (1997): Cognitive and Affective Variables in Academic Learning: The Significance of Direction and Effort in Students Goals. Learning and Instruction, 3. 237.

WEINERT, F. E.–HELMKE, A. (1995): Learning from wise mother nature or big brother instructor: The wrong alternative for cognitive development. Educational Psychologist, 4. 135–142.

WHISLER, I. S. (1991): The Impact of Teacher Relationships and Interactions Self-Development and Motivation. Journal of Experimental Education, 60. 10.

WHITE, R. W. (1959): Motivation reconsidered: the concept of competence. Psychological Review, 66. 97–333.