Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Az oktatási módszer fogalma

Az oktatási módszer fogalma

Az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. A módszerek azonban nem tekinthetők az oktatási folyamatlegkisebb, tovább már nem osztható elemeinek, ugyanis ezeket különféle eljárások,fogások, tevékenységelemek, tanítási készségek alkotják. A stratégia–módszer– eljárás kapcsolatát két példával illusztráljuk. Az információtanítás stratégiájának jellegzetes módszere a magyarázat, s ennek egy-egy eljárása a példák megfelelő alkalmazása vagy az anyag megfelelő strukturálása. A fogalomtanítás stratégiáján belül a megbeszélés módszerét emelhetjük ki, s annak egyik lényeges eljárása a kérdezés. Az egyes módszerek ismertetésekor e kapcsolatrendszer és az a tény, hogy az egyes módszerek különféle stratégiák elemei lehetnek, s az eljárások is különféle módszerek építőkövei, még világosabbá válik.

A szemléltetés, demonstráció általában más módszer (magyarázat, előadás) része, de önálló módszerként is alkalmazható. A magyarázat, megbeszélés önálló módszerek, ám gyakorta egy előadáson belüli eljárásként funkcionálnak.