Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

11. fejezet - Tanulásszervezés (SZIVÁK JUDIT)

11. fejezet - Tanulásszervezés (SZIVÁK JUDIT)

A fejezet témakörei

  • A tanár szervezőtevékenységét meghatározó elméleti megközelítések

  • A szervezési és tanítási problémák megkülönböztetése

  • A szervezés tevékenységformái

  • A preventív munkaszervezés

  • A tanuló, tanulócsoport zavaró viselkedésének kezelése

  • Nem célravezető szervezési-irányítási eljárások, tanári gyakorlatok.

Bevezetés

A hazai didaktikai szakirodalomban még nem túl ismert, de legalábbis teljességében nem tisztázott fogalom az angol nyelvterületen classroom management néven tárgyalt tanári tevékenységegyüttes.

Az osztályban zajló folyamatok szervezése többet foglal magában annál, hogy az osztály fegyelmezett. Nemcsak azt jelenti, hogy a tanár tudja kezelni a felmerülő problémákat, hanem azt is, hogy olyan módon tudja megszervezni a folyamatot, hogy megelőzze a deviáns viselkedés megjelenését. Fejezetünknek a Tanulásszervezés címet adván úgy gondoljuk, hogy ezzel fejezhető ki leginkább a tárgyalásra kerülő tanári tevékenységrendszer összetettsége, sokoldalúsága és komplexitása. Tekintettel arra, hogy a szoros értelemben vett tanítási-tanulási tevékenység, ti. az oktatás eredményessége, sőt sok esetben megvalósíthatósága nagymértékben függ a tanulást előkészítő, segítő, a tanulói magatartást szabályozó tanári tevékenységektől, indokolt ezeket a didaktika keretében tárgyalni.

A szervezőtevékenység és az oktatás hatékonyságának kapcsolata olyan régóta közismert a tudomány számára, hogy számos európai, de főként amerikai egyetem továbbképző programjában szerepel önálló kurzusként is a tanár szervezéssel kapcsolatos tudásának, készségeinek fejlesztése. Az egyik ilyen programban részt vett fiatal tanárral készült interjúból idézünk:

„Ha megtanulod, milyen is a jó óraszervezés, képes leszel egy csomó dolgot egyszerre látni és csinálni az órán, képes leszel figyelni az egész osztályra éppen olyan jól, mint az egyes tanulókra, képes leszel többféle tevékenységet váltogatni az óra során és ezek alatt a váltások alatt a fegyelmet fenntartani, az idődet és a gyerekeknek diktált tempót jól kiszámítani, és ami döntő: képes leszel figyelni, hogy megfelelően halad-e az óra, s ha nem, akkor mit kellene változtatni...”