Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

A tanulás feltételeinek biztosítása komplex tanári tevékenységrendszert jelent, mely tevékenységrendszer legfontosabb és leghatásosabb eleme a megelőző szervezési eljárások köre. Igyekeztünk a nemzetközi szakirodalomban oly tágan kezelt pedagógiai fogalom egyes területeire felhívni a figyelmet, azzal a meggyőződéssel, hogy a tárgyalt vonatkozások mindegyike az oktatás színvonalának javítását, a pedagógusok munkájának eredményesebbé tételét célozza. Utaltunk rá, hogy a kezdő pedagógusok csak a lehetséges megoldást keresik egy problémára, a tapasztaltabbak viszont rendszerint a probléma okait is feltárják. Éppen ezért igyekeztünk a különböző típusú problémák azonosításával elsősorban a pályakezdőknek segíteni abban, hogy képessé váljanak saját tevékenységük elemzésére, értékelésére. Ehhez elengedhetetlen, hogy ne csak a tanulási-tanítási folyamatról rendelkezzenek ismeretekkel, de mindazon kérdésekről is, melyek e folyamatnak a zavartalanságát segítik elő.

A fentiek ismeretében talán könnyebben sikerül majd ellátni azt a feladatot, melyet egy kezdő tanár a következő szavakkal jellemzett: „A jó órai szervezés olyan, mint egy bűvészmutatvány, amikor labdákat kell dobálnod és elkapnod a levegőben, miközben még folyamatosan pörgetned is kell őket.”

Feladatok

 1. A következő hospitálás alkalmával figyelje meg és rögzítse a tanóra időbeosztását, majd elemezze, mennyiben tartja optimálisnak, min változtatna!

 2. Készítsen egy olyan szabálygyűjteményt vagy „megállapodástervezetet”, melyet a bemutatkozóóráján szeretne a tanulókkal megbeszélni!

 3. Gondolja át a tanórán jellegzetesen előforduló problémákat, konfliktusokat abból a szempontból, hogy elsősorban oktatási vagy szervezési megoldást igényelnek!

 4. Az alábbiakban olvashat egy tanár szakos hallgató által készített megállapodástervezetet. Olvassa el, majd gondolja át, mivel ért egyet, min változtatna, mivel lehetne kiegészíteni a közös szabályok rendszerét!

„Tudnivalók a Bevezetés a pszichológiába című tantárgy tanulásához

A tanóra 45 perce a következő részekből fog állni:

 • 20 perc előadás jellegű ismertetés, ami alatt tilos a jegyzetelés.

 • 10 perc: az ismertetett anyag számonkérése: öt egymondatos válasszal megoldható kérdés formájában, teljes mértékben az előadás anyagára alapozva, amelyet a következő órára kijavítva visszaadok, és ez képezi a jegyzeteket.

 • 15 perc szemináriumszerű megbeszélése a tananyagnak, kísérletek demonstrációja, játékok, gyakorlatok.

A félévi jegy az óra közbeni dolgozatok átlagából és két beadandó házi dolgozat átlagából születik.

 • Minden büntetés nélkül ki lehet hagyni két óraközi dolgozatot vagy egy házi dolgozatot.

 • Ki lehet hagyni mindegyik óraközi dolgozatot, így azok átlagának az elégtelent veszem, amihez hozzájön a házi dolgozatok eredménye, tehát az elérhető legjobb jegy a hármas.

 • Év végén lehet kérni a teljes anyagból vizsgáztatást szóban, ami az addigi jegyet maximum egy jeggyel javíthatja vagy ronthatja.”

  1. Gondolja át, hogy az ön által látott tanórákon melyek voltak a jellegzetes fegyelmezetlen mozzanatok, milyen szervezési eljárásokkal lehetne ezeket megelőzni!