Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

12. fejezet - Az oktatás eszközei, tárgyi feltételei (PETRINÉ FEYÉR JUDIT)

12. fejezet - Az oktatás eszközei, tárgyi feltételei (PETRINÉ FEYÉR JUDIT)

A fejezet témakörei

  • A taneszköz fogalma

  • A taneszközök története

  • A taneszközök csoportosítása

  • A taneszközök jellemzői

  • A taneszközök kiválasztása, hatékonysága

  • Taneszközök az oktatási folyamatban.

Bevezetés

Az iskolai tanítás-tanulás a tanteremben, az előadóteremben, a tornateremben stb. folyik, s az akusztika, a megvilágítás, a bútorok, a technikai felszereltség, a taneszközökkel való ellátottság befolyásolják a munkát. Azokban az iskolákban, ahol a tárgyi feltételek ideálisak, a tantermek tágasak, esztétikusak, jól felszereltek a szaktantermek, könyvtár, tornaterem, esetleg uszoda, helyben ebédlő, konyha, széles folyosók, a differenciáláshoz, a fejlesztéshez külön kis szobák, kertes udvar és sportudvar is megtalálható, könnyebb a pedagógusok munkája, kedvezőbb a tanulók tárgyi környezete, helyzete.

E fejezet a tárgyi környezet összetevői közül a tanítás-tanulás eszközeivel, a taneszközökkel foglalkozik. A didaktika rendszerösszetevőit figyelembe véve az oktatás eszközeinek a helye a rendszerben így alakul: célok, ezek megvalósításának érdekében a megtervezett, részekre bontott tananyag az oktatás tartalma, amely az oktatási folyamatban realizálódik, ahol különböző szervezeti keretekben, formákban alkalmazunk különböző szervezési módokat, stratégiákat, módszereket, és ezek során használjuk az oktatás eszközeit, amelyek a tanítási-tanulási feladatok megvalósításában jelentős szerepet tölthetnek be. A különböző funkciókat betöltő taneszközök egyaránt segíthetik a pedagógusok és a tanulók munkáját. A pedagógus tervezőmunkája során a célok elérése érdekében az optimális taneszközök kiválasztására és alkalmazására törekszik. Ehhez kívánunk segítséget adni a következőkben.