Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

  1. Látogasson meg egy iskolát, és nézze meg, milyen taneszközökkel rendelkeznek szaktárgyához, és melyek azok, amelyeket rendszeresen használnak!

  2. Milyen taneszközöket használna a szaktárgyában a motiváláshoz?

  3. Gyűjtse össze a saját szakjára gondolva, milyen taneszközöket használna a szemléltetéshez!

  4. Készítsen tematikus tervet (lásd: XVIII. fejezet), tervezze meg benne a taneszközöket! Indokolja a helyüket, szerepüket a tanítás-tanulás folyamatában!

  5. Tervezzen meg egy tanítási órát, amelyben taneszközöket használ! Indokolja meg az eszközök kiválasztását!

  6. Készítsen egy információhordozót szaktárgyához, és írja le, hogyan használná fel!

  7. Keressen – a szaktárgyának megfelelő – problémát, témát, amelyhez érdemes lenne multimédia-programot készíteni! Milyen megjelenésű információkat tartalmazzon a program, és milyen indokok alapján javasolná éppen azokat?

  8. Válasszon ki két azonos témával foglalkozó, különböző szerzőtől vagy különböző időben megjelent tankönyvet és hasonlítsa össze! Melyikből tanulna szívesebben és miért?

  9. Keressen a szaktárgyához anyagot a Sulinet-programból vagy az internetről! Hogyan építené be a téma iskolai feldolgozásába?