Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

  1. Készítsen szociometriai felmérést egy osztályban! A szociogramon rögzített állapotot hasonlítsa össze az osztályfőnök és a szaktanárok előzetesen megtudakolt, az osztály kapcsolatrendszeréről való feltételezéseivel. Kísérelje meg feltárni az egybeesések, az eltérések okait!

  2. Tanulmányozza Járó Katalin osztályszerepekkel kapcsolatos tanulmányait! (Javasolható: Problémafeltáró osztálytükör. In: Szabó Ildikó–Szekszárdi Ferencné [szerk.]: Az osztálytükörtől a falfirkákig. Altern füzetek, 4. Budapest, 27–46.)

  3. Végezzen megfigyeléseket, vizsgálatokat egy osztályban, és vesse össze a szerző megállapításaival!

  4. Próbálja meg feltárni egy iskolában (megfigyeléssel, kikérdezéssel, dokumentumelemzéssel), milyen mód(ok)on és milyen eredménnyel kezelik az életkori és a szellemi fejlődés közötti eltérést!

  5. Ha módja van, látogasson meg osztatlan és részben osztott iskolát, s figyelje meg az oktatás sajátosságait!

  6. Tanulmányozzon és elemezzen órarendeket a pedagógiai szempontok érvényesülése szempontjából!

  7. Gyűjtse a tanítási órákhoz kapcsolódó rituálékat, s vizsgálja meg, betöltik-e a nekik szánt szerepet!

  8. Tájékozódjék valamely osztályban a gyerekek különóráival kapcsolatban! Próbálja meg feltárni a szülők, pedagógusok, gyerekek mögöttes motívumait!

  9. Kísérjen végig egy tanárt egy nehéz tanítási napján. Gyűjtse ki és rendelje időponthoz, körülményekhez a szellemi frissesség és a fáradtság jeleit! Próbálja megtudakolni, mennyire van mindennek tudatában a megfigyelt pedagógus!