Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

14. fejezet - Az oktatás szervezési módjai (M. NÁDASI MÁRIA)

14. fejezet - Az oktatás szervezési módjai (M. NÁDASI MÁRIA)

A fejezet témakörei

  • A szervezési mód és a munkaforma értelmezése

  • A frontális munka jellemzése

  • Az egyéni munka lényege és változatai

  • A párban folyó tanulás a gyakorlatban

  • A csoportmunka sajátosságai

  • A szervezési módok szimultán alkalmazásáról.

A szervezési mód és munkaforma értelmezése

A következőkben a frontális munkát, az egyéni munkát, a párban folyó tanulást és a csoportmunkát a pedagógus tevékenysége felől közelítve az oktatás szervezési módjainak, a tanuló szempontjából az oktatás munkaformáinak fogjuk nevezni. Ennek előzetes tisztázása azért szükséges, mert mind a nemzetközi, mind a hazai szóhasználat többféle.

A nemzetközi szakirodalomban előfordul a szociális forma vagy a módszer elnevezés használata is. Azok a szerzők, akik a szociális forma elnevezéssel élnek, a kifejezéssel csak egy – a társas kapcsolatrendszerben jelentkező –, bár lényeges különbséget emelnek ki. Azok a szerzők, akik a módszerek közé sorolással oldják meg a problémát, nincsenek tekintettel arra, hogy a frontális, az egyéni, a párban folyó tanulás és a csoportmunka alkalmazása maga is meghatározó tényezőnek tekinthető a módszerek kiválasztásakor, illetve hogy ugyanannak a módszernek különböző variánsai, sajátos kombinációi fordulnak elő a különböző szervezési módokban.