Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

Az oktatás neveléstörténet során kialakult munkaformái/szervezési módjai: a frontális munka, az egyéni munka, a párban folyó munka és a csoportmunka. Közös jellemzőjük, hogy a társadalmi, gazdasági feltételek változása, az emberről való tudás fejlődése, az iskola, az oktatás funkciójáról való gondolkodás eredményeképpen ezek a megoldásmódok is változtak, jól jellemezhető variációik alakultak ki.

Mint azt már a kifejtés során rendszeresen jeleztük, a szervezési módok/munkaformák megjelenése, funkciója eltérő lehet, a pedagógus feladatai másfélék, ha a zárt vagy ha a nyílt oktatás szellemében folyik az oktatás.

Zárt oktatás során az oktatási folyamat tervezését, szervezését, irányítását, értékelését, mindezen belül a munkaformák meghatározását szakmai kompetenciájánál fogva a pedagógus tartja kézben.

A nyílt oktatás vagy a nyílt oktatás sajátosságaival rokonszervező gyakorlat keretében az oktatási folyamat alakításában a tanulók saját fejlődésükért, önmagukért való felelősségüknél fogva több vagy éppen meghatározó szerepet kapnak, tehát a szervezési módok megjelenését is befolyásolhatják. Ez a mai magyar közoktatásban nemcsak hogy nem általános, hanem nagyon is lassan teret hódító gyakorlat. Érthető, hiszen a mai pedagógusok többsége még a zárt oktatás körülményei között nőtt fel, erről szerzett (tanulóként is) tapasztalatokat. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy nem tudunk továbblépni, nem tudunk beletanulni a nyílt oktatáshoz szükséges pedagógiai megoldásmódokba – ha hiszünk ennek jelentőségében. Márpedig ennek realitását a reformpedagógiai koncepciókat megvalósító iskolák, az alternatív iskolák, az innovációra érzékeny iskolák élő gyakorlata igazolja, nem szimpla illúzióról van tehát szó. (Czike, 1997; Hunyadyné, 1998; Kereszty–Hajabács, 1995.) Mert különben az idő lép túl rajtunk. Az iskolák szakmai autonómiájának jegyében – megfelelő vagy megteremthető feltételek esetén – várhatóan, remélhetően egyre többen érzik majd szükségét az ilyen irányban való pedagógiai elmozdulásnak.